Del denne jobben

Vil du være en del av vårt team som bistår Bane NOR-konsernet i alle eiendomsrelaterte spørsmål?

Stillingstittel: Eiendomssjef jernbaneeiendom

 

Vi søker nå en eiendomssjef til avdelingen jernbaneeiendom.


Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

 

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet. Du er teamorientert og har evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere oppgaver etter fastsatte mål. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne, er en flink relasjonsbygger og er løsningsorientert.

 

Eiendomssjefen har ansvar for totaløkonomien innenfor en definert portefølje og skal sikre Bane NOR inntekter gjennom utleie og salg av grunneiendom og lokaler. Stillingen rapporterer til regionleder. 

Arbeidsoppgaver

 

 • Resultatansvar for en definert eiendomsportefølje på Bergensbanen
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold
 • Forhandling av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Ansvar for planlegging og prioritering av leietakertilpasninger og vedlikehold i samarbeid med drifts- og vedlikeholdssjef
 • Budsjettering
 • Prosjektdeltakelse
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen 

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere økonomisk-/eiendomsfaglig utdanning med god kjennskap til eiendomsfaget
 • God juridisk og økonomisk forståelse
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig
 • God erfaring med bruk av relevante IT-systemer
 • Kunnskap og erfaring med forhandlinger
 • Kjennskap til offentlige myndighetskrav knyttet til bygg og anlegg

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, og liker å overbevise andre
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem


Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil ha betydning for mange mennesker
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst, sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Bergen
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

 

Bjørn-Olav Enger

Regionleder 
Mobil: 916 57 190
Epost: boen@banenor.no

Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Bergen, NO, 5015

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  08.12.2021

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Med økt oppmerksomhet rundt miljø og god utnyttelse ved kollektivknutepunktene, er utviklingsprosjektene våre mer attraktive enn noen gang. Vi forvalter også en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg. For oss er de ansatte vår viktigste ressurs. Det er sammen og i relasjon til kundene, leietakerne og leverandørene vi skaper bygg som det er godt å være i.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.