Del denne jobben

Vi søker sikkerhets- og kvalitetsrådgiver innen ytre miljø

Stillingstittel: Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver

 

SK-seksjonen i Område Sør-vest gir faglig støtte til 1 områdedirektør, 2 prosjektsjefer og 3 banesjefer som betjener alle banestrekninger langs aksen Bergen-Drammen-Stavanger. Støtten er innenfor fagene sikkerhet, kvalitet, ytre miljø, beredsksap, samfunnssikkerhet og HMS/SHA. Vi har nå en ledig stilling for en person med spesialkompetanse innen ytre miljø. Stillingen betjener hele Område Sør-vest, hvor det er et stort antall små og store prosjekter med behov for vurdering av miljøtiltak.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter.
 • Bistå i oppfølging av avvik og uønskede hendelser 
 • Utarbeide dokumenter for miljøledelse i prosjekter (f.eks. søknader om tillatelse/dispensasjon fra miljøregelverk, miljøoppfølgingsplaner mm.)
 • Delta i prosjekteringsfasen til prosjekter der ytre miljø skal hensyntas. 
 • Gjennomføre miljørisikoanalyser
 • Sette krav og delta i anskaffelser av leverandører/entreprenører
 • Mottakskontroll av leveranse fra leverandører/entreprenører
 • Følge opp krav og tillatelser
 • Rådgivning og oppfølging mot myndigheter
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring
 • Delta på byggemøter og befaringer i prosjekter som har betydning for ytre miljø
 • Noe oppfølging på anleggsplass må påregnes

 

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under Sikkerhet og kvalitet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 

 • Utdanning tilsvarende mastergrad innen miljøfag (biologi, kjemi, naturforvaltning e.l.). Relevant erfaring kan veie opp for lavere utdanningsnivå. 
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra rådgiver, entreprenør eller byggherre innenfor bygg- og anleggsprosjekter. Relevant utdannelse kan veie opp for manglende relevant arbeidserfaring. 
 • Kunnskap om gjeldende miljøregelverk, krav og føringer
 • Kompetanse innen kvalitets-, sikkerhets- og/eller risikostyring. Dette gjelder i særdeleshet ISO 14001.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
 

Personlige egenskaper

 

 • Du har faglig integritet
 • Du trives i selvstendig rolle
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og liker å vedlikeholde kontakter på tvers av organisasjonen
 • Du klarer å se praktiske måter å kombinere tilsynelatende motstridende verdier
 • Du holder deg selv oppdatert på fag og erfaringer, og liker å dele denne kompetansen
 • Du jobber systematisk

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Sasan  Zarghooni-Hoffmann 

 

Sikkerhets- og kvalitetsleder Bane
Mobil: 488 65 696
Epost: Sasan.Zarghooni-Hoffmann@banenor.no

Stillingstittel:  Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Bergen, NO, 5015

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  26.01.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.