Share this Job

Teknisk byggeleder til Utbyggingsenheten Vest

Bane NOR

 

Teknisk avdeling skal levere tekniske premisser og ressurser for at Bane NOR skal kunne levere sikker, pålitelig, standardisert og kostnadseffektiv jernbaneinfrastruktur gjennom hele dets livsløp. Overbygning i Teknisk avdeling tilbyr overbygningskompetanse til øvrige deler av Bane NOR, og vi har nå behov for en byggeleder spor tilknyttet Utbyggingsenheten Vest. I Teknisk avdeling sitter alle de jernbanetekniskefagene i Bane NOR, og du vil kunne samarbeide med de dyktigste fagpersonene i Norge innen jernbaneteknikk.

 

Utbyggingsenhet Vest er ansvarlig for utbygging av ny jernbaneinfrastruktur på Bergensbanen, Gjøvikbanen, Randsfjordbanen, Roa-Hønefosslinjen og Jærbanen: Sandnes-Nærbø. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 50-60 medarbeidere som sitter i Bergen. De største prosjektene i portefølje Vest er per nå Nygårdstangen-Bergen-Fløen, Arna-Fløen, Arna-Stanghelle, Sandnes-Nærbø. I tillegg har vi en rekke pågående prosjekter langs Gjøvikbanen.
Prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen skal utvide kapasiteten på strekningen Bergen-Fløen og på Nygårdstangen godsterminal. Dette vil gjøre person- og godstransporten til og fra Bergen mer effektiv. Arbeidet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen, og ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, og er i gang med bygging. Gods- og persontrafikken skal i størst mulig grad gå som normalt i byggeperioden.


Prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig teknisk byggeleder, som kan ta ansvar for bygging av spor i prosjektet.

 

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver

 

 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontroll av utførelse for spor mot kontraktens beskrivelse, TRV, standarder, forskrifter og andre relevante lover for å sikre at rett kvalitet blir ivaretatt
 • Bidra til oppfølging av teknisk utvikling, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS)
 • Koordinere involvering av ulike interesser og mot andre entrepriser
 • Håndtere bestillinger av byggherrelevert materiell og oppfølging - Maximo
 • Delta i planlegging av totalbrudd innenfor fagfeltet
 • Bidra til oppfølging og kontroll av sluttdokumentasjon med FDV

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere teknisk utdannelse innen sporfaget. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning, fordel med fagbrev som banemontør
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, drift- eller byggherrevirksomhet
 • God kunnskap om Bane Nors tekniske regelverk og relevante forskrifter innen faget er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God generell IKT kompetanse
 • Kompetanse som Hovedsikkerhetsvakt er en fordel da mye av arbeidene vil foregå nær bane i drift

 

Nyutdannede med særlige kvalifikasjoner vil kunne komme i betraktning og oppfordres til å søke. Om du er den rette personen vil du få muligheten til å utvikle deg til å bli en svært viktig ressurs for Bane NOR i tiden fremover. 

 

Bane NOR samarbeider med SEMAC om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 
 

Personlige egenskaper

 

 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er løsningsorientert, kreativ og har god teknisk innsikt
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du er en man liker å jobbe med fordi du deler kunnskap, erfaringer og informasjon 

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Morten Leknes

Leder Sporplanlegging og byggeledelse

Mobil: 909 20 664

E-post: Morten.Leknes@banenor.no

Job Title:  Byggeleder
Job Category:  Engineering
Location: 

Bergen, NO, 5015

Employment Type:  Permanent
Number of Openings:  1
Posting End Date:  02.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statlig foretak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, slik at enda flere kan ta mer tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.