Del denne jobben

Er fremtidens jernbane noe du brenner for?

Stillingstittel: Rådgiver transportsikkerhet

 

Som Rådgiver transportsikkerhet vil du jobbe sentralt i Bane NORs eget togselskap, Transport. Du blir en del av et team som har ansvaret for Bane NORs egen transport og sikkert arbeid med skinnegående kjøretøy. Det innebærer sertifisering og godkjenning av personell, overordnet styring og kontroll for transportsikkerhet og transportledelse. Sertifiseringsenheten har ansvaret for opplæring, trening, sertifisering og godkjenning av førere og personell med andre sikkerhetskritiske funksjoner. Digitalisering av trafikkvirksomheten krever et omfattende og spennende utviklingsarbeid når det gjelder kompetansebygging og sertifisering av operativt personell. Til å være med på denne utviklingen søker Sertifisering Transport nye rådgivere for å profesjonalisere og styrke avdelingens leveranser ytterligere.
 

Arbeidsoppgaver

 

 • Sertifisere og re-sertifisere førere innen drift, vedlikehold, prosjekter og beredskap
 • Sikre kvaliteten på opplæringsaktiviteter for førere og skiftere
 • Følge opp og sikre opplæringsprogram og sertifiseringsprosess for innføring av ERTMS
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende kompetansemodeller 
 • Utføre og koordinere analyser for sertifiseringsbehov
 • Sørge for ressursplanlegging knyttet til behovet for opplæring og sertifisering av førere
 • Utvikle digitale læringsaktiviteter og programmer som følge av behov og teknologisk utvikling
 • Utvikle og delta i nasjonal implementering av ERTMS for ulike funksjoner
 • Samspille med operative miljø og ulike samarbeidspartnere
 • Oppdatering av kompetanse for skiftere, hovedsikkerhetsvakter og signalgivere
 • Bidra til kontroll, erfaringsoverføring, læring og forbedring innen trafikkutøvelse

Kvalifikasjoner

 

 • Teknisk og yrkespedagogisk kompetanse
 •  Sertifisert fører og erfaring med sikkerhetsledelse og operativt regelverk
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kompetanse innen prosjekt- og digitalt læringsarbeid
 • Kravstiller-, analyse- og revisjonskompetanse er ønskelig
 • Bruk av IKT-verktøy i planlegging, prosjektstyring og saksbehandling
 • Fagteknisk utdanning på fagskolenivå, høyere utdanning innen relevant fag for Transport er ønskelig.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du er samarbeidsvillig og evner til å skape gode relasjoner 
 • Du har evne til å veilede, engasjere og vurdere for læring 

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre
 • Vi har også svært gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid
 • Sentralt beliggende arbeidssted
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Marianne Ljosåk

 

Leder Sertifisering
Mobil: 469 60 459
E-post: marianne.ljosak@banenor.no
 

Stillingstittel:  Rådgiver transportsikkerhet
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Drammen, NO, 3044

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  31.01.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.