Share this Job

Vil du bli vår nye Prosjektstyrer?

Formål / Generell karakteristikk

 

Divisjonen Drift og teknologi planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvaret for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Som følge av at vi ønsker å styrke vår planlegging og gjennomføring av fornyelses- og vedlikeholdstiltak, søker vi etter en prosjektstyrer med erfaring fra bygge- og anleggsbransjen med arbeidssted Drammen.

Prosjektavdelingen i område Sør-Vest har et ansvar for å vedlikeholde og fornye strekningene fra Bergen i vest til Drammen i øst.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Ansvar for prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring. Dette inkluderer blant annet estimater, budsjetter, prognoser, usikkerhetsstyring og prosjektregnskap i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer i Bane NOR
 • Ansvar for utarbeidelse av prosjektets månedsrapport og andre prosjektrapporter
 • Ansvar for oppfølging av prosjektets fremdriftsplaner samt bistå med verifisering av entreprenørens fremdriftsplanlegging
 • Bidra i anskaffelsesteamet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag samt tilbudsevaluering for totalentreprise basert på NS 8407
 • Bistå i arbeidet med å sikre effektiv kontraktsadministrasjon og endringsstyring
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring
 • Deltakelse i relevante byggemøter og prosjekteringsmøter med leverandører
 • Andre relevante arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under fagområdet

 

Det vil være en del prosjektetsledelse sammen med prosjektledere, prosjekteringsleder, kontraktsrådgiver og byggherreombud med eget ansvar for planlegging, prosjektmetodikk, kontroll og styring.

Hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø som består av medarbeidere med lang erfaring og høy fagkompetanse samt et stort engasjement. 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdanning innen økonomi, teknikk eller annet relevant fagområde
 • Relevant erfaring fra kostnadsoppfølging og prosjektstyring hos byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring/kunnskap med bruk av relevante dataverktøy herunder for eksempel eSAM, ISY, PIMS, OMEGA365, Agresso, Basware
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknads-dokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Personlige egenskaper

 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er strukturert og nøyaktig og har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å jobbe både selvstendig og i tverrfaglig team
 • Du evner å se både detaljer og det hele bildet
 • Du er rettferdig, lojal og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå, der vi utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling internt
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, samt sommer og vintertid
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og Vy sine tog

 

Kontaktinformasjon

 

Bjørn Erik Holmesland


Prosjektsjef
Telefon: 916 66 117
E-post: bjorn.erik.holmesland@banenor.no

Job Title:  Prosjektstyrer
Job Category:  Administration
Location: 

Drammen, NO, 3044 Bergen, NO, 5014

Employment Type:  Permanent
Number of Openings:  1
Posting End Date:  11.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statlig foretak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, slik at enda flere kan ta mer tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.