Del denne jobben

Er du vår nye Seksjonsleder for Prosjekter i Bane Transport?

Er du klar for en spennende seksjonslederstilling?

 

Seksjonslederen skal lede og utvikle prosjektteamet i Bane Transport slik at avdelingen er rustet til å levere dagens og fremtidens prosjekter på tid, kostnadseffektivt og med riktig kvalitet.  

Avdelingen har ansvar for anskaffelse av skinnegående kjøretøy med tilhørende utstyr som skal brukes til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Prosjektporteføljen for de neste ti årene har en ramme på omtrent 1,5 milliarder kroner.

Arbeidsoppgaver

 

 • Resultatansvarlig for gjennomføring av prosjekter iht. bestilling, ansvar for at effekt-, kostnads- og fremdriftsmål holdes, samt ansvar for rapportering, inkl. risiko for prosjekt/prosjektportefølje
 • Etablere og revidere prosjektstyringsdokument (PSD)
 • Personalansvar og ressursstyring for gjennomføring av bestilte prosjekt fra ledergruppen i seksjonen og på tvers av prosjektene og oppgavene   
 • God kompetansestyring samt tilrettelegging for god medarbeiderutvikling og karriereplanlegging
 • Være oppdatert på utviklingen innen fagområde inkludert ny teknologi og nye arbeidsprosesser  
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder internt og eksternt for utvikling av helhetlige løsninger  

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant høyere utdanning. Lang relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra større prosjekter, med resultat- og prosjektansvar, med dokumenterte gode resultater
 • Lang ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det er fordel med tyskkunnskaper.
 • Fordel med kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Fordel med erfaring fra offentlige anskaffelser, samt oppfølging av kontrakt

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

Vi ser etter deg som er

 • Resultatorientert, du setter utfordrende mål og jobber hardt for å nå dem
 • En god kommunikator, du formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig
 • Læringsvillig, du søker muligheter for å lære mer og utvikle deg
 • Initiativtaker, du går i bresjen for nye tiltak

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksible arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Drammen med garderobe
 • Personalbillett med GO Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Rune Andre Eriksen, Direktør Transport, E-post: Rune.Andre.Eriksen@banenor.no, tlf:45480874.

 

Stillingstittel:  Seksjonsleder
Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Drammen, NO, 3044

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  28.09.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.