Erfaren prosjekteringsleder søkes for Moss jernbaneprosjekt

 

 

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå, og dette er et samfunnsansvar som vi i Bane NOR setter høyt. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø, der vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. 

  

Utbyggingsdivisjonen har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vi har spennende, utfordrende, komplekse, tidskritiske og høyt prioriterte prosjekter i Bane NOR.  

  

På prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss -Såstad, har vi behov for en erfaren prosjekteringsleder for oppfølging av grunnarbeider for Moss Stasjon, 

  

Prosjektet i Moss har pågått i lang tid og består av et stort tverrfaglig team som du vil bli en del av. Som prosjekteringsleder for grunnarbeider på stasjonsområdet i Moss vil du hovedsakelig få ansvar for å følge opp en pågående rådgiverkontrakt og seinere oppfølging opp mot byggeledelsen når byggingen kommer i gang for fullt i dette området. 

  

Som vår nye medarbeider vil du bli en del av et større fagmiljø, som er med på å lede alle prosjektene i Utbyggingsdivisjonen. Du vil få en unik kunnskap om jernbanefaget, og du vil få utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Våre fagmiljøer bidrar til at du alltid har et stort nettverk bak deg, og vi tilbyr gode utviklingsmuligheter for deg som person.  

  

Arbeidsted vil primært være på prosjektkontoret i Moss. 

  

Ønsker du å bidra til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i Osloregionen – så ønsker vi deg med på laget! 

  

Søknadsfrist: 10. desember 2023

Hovedoppgaver vil være:

 

 

 • Teknisk prosjektledelse: Lede og følge opp arbeidet med det tekniske underlaget i kontrakter med rådgivere og entreprenører. Dette omfatter både interne og eksterne godkjenningsprosesser. 

 

 • Optimalisering av løsninger: Aktivt bidra til utviklingen av gode, bærekraftige og byggbare løsninger som overholder gjeldende regelverk og prosedyrer, med spesiell oppmerksomhet på Bærekraft, HMS, ytre miljø, kvalitet og RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety). 

 

 • Koordinering av tekniske løsninger: Sikre effektiv samhandling og koordinering av tekniske løsninger mellom ulike delprosjekter, interne avdelinger i Bane NOR, og eksterne interessenter som kommuner, fylkeskommuner, Statens Vegvesen og kabeleiere. 

 

 • Erfaringsoverføring: Aktivt bidra til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer og på tvers av prosjekter innen Bane NOR, for å fremme læring og kontinuerlig forbedring. 

 

Noe av det vi kan tilby deg:

 

Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du 

  

 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog 
 • Sommer-/vintertid og du får selvfølgelig betalt lunsjpause hver dag 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov 
 • God seniorpolitikk 

  

 

Kvalifikasjoner:

 

 • Relevant utdannelse: Vi ser etter deg som har en høyere utdanning (bachelor/master) innenfor relevant fagområder, eller en lang og relevant fagbakgrunn som samsvarer med stillingens krav. 
 • Erfaring: Ledelseserfaring fra store prosjekter i rådgiver-, entreprenør- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen. Gjerne innenfor samferdselsprosjekter. 
 • Tverrfaglig forståelse: Du må evne å sette deg godt inn i og forstå de tverrfaglige problemstillingene og utfordringene prosjektet har. 
 • Kommunikasjonsevner: Du har gode formidlingsevner og uttrykker deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig. 
 • BIM-ekspertise: Du har erfaring med bruk av BIM i prosjekter.  
 • Regelverk og krav: Det er en fordel at du har kjennskap til teknisk regelverk, SVV's håndbøker, plan- og bygningsloven, relevante krav, lover og standarder etc. 

 

For å trives tror vi du også kjenner deg igjen i dette: 

 

 • Teamarbeid: Du trives i et teammiljø, er innovativ, og god på å bygge team.
 • Tverrfaglig utfordring: Du motiveres av å arbeide med store, komplekse og tverrfaglige prosjekter og liker å utfordre etablerte sannheter. 
 • Nysgjerrighet og lærevillighet: Du er nysgjerrig av natur, lærer raskt, og trives med å dele din kunnskap med teamet. 

Kjekt å vite

 

 

Er du klar for å ta neste steg i karrieren og bli en viktig del av vårt team? Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Du trenger ikke bruke tid på å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV og dine svar på noen få spørsmål, er det vi ønsker fra deg. 

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

I løpet av 2023 vil selskapet og ansatte i Spordrift AS bli overført til egen divisjon i Bane NOR SF. Spordrift AS er nå et datterselskap.

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

 Ellen Vægter Hjulmand, Gruppeleder prosjekteringsledelse
✆ (+47) 91650305 | ✉ Ellen.Vaegter.Hjulmand@banenor.no

 

Stillingstittel:  Prosjekteringsleder
Stillingskategori:  Prosjektledelse
Sted: 

Moss, NO, 1531 Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  10.12.2023

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.