Del denne jobben

Vil du bli vår nye kontrollingeniør geoteknikk?

Stillingstittel: Kontrollingeniør Geoteknikk

 

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Strekningen Sandbukta-Moss-Såstad omfatter bl.a. to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum.

 

Grunnet prosjektets kompleksitet og endringer i kontrakt er det behov for styrking av Bane NOR sitt team på anlegg. Vi søker to kontrollingeniører med geoteknisk bakgrunn for oppfølging av entreprenørens arbeider slik at vi som byggherre ivaretar detaljert oppfølging av kritiske geotekniske aktiviteter som utførelse, kvalitet og kostnad ute på byggeplass.

Arbeidsoppgaver

 

 • Delta i utarbeidelsen av prosjektets kontrollplaner og sjekklister for oppfølging av levert kvalitet
 • Følge opp entreprenørens leveranser i henhold til kontrollplan.
 • Sørge for at entreprenøren etterlever sine kontraktsforpliktelser for de geotekniske arbeidene.
 • Som en av Bane NORs mest synlige roller ute på anlegget skal kontrollingeniøren bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Rapportere om risiko innen geotekniske utfordringer som kan påvirke prosjektets mål (HMS, fremdrift, økonomi og kvalitet).
 • Følge opp at rapportering er korrekt og føre dagbok med løpende oppdatert status på anlegget.
 • Bidra til at FDV og sluttdokumentasjon utarbeides i henhold til kontrakt.
   

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdanning innen geoteknikk- eller bygg/anleggsteknikk. Relevant erfaring innen oppfølging og utførelse av geotekniske arbeider og oppfølging av anleggsarbeid vil kunne kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Anleggsteknisk erfaring er ønskelig
 • Praktisk erfaring fra arbeid med grunnstabiliserings-, spunt- og pelearbeid, samt geotekniske problemstillinger knyttet til lokal- og områdestabilitet er ønskelig
 • Du bør ha relevant byggeleder- eller kontrollingeniørerfaring eller annen oppfølgingserfaring fra relevante prosjekter
 • Du bør ha kjennskap til relevante standarder og regelverk
 • Nyutdannede kan også bli vurdert

 

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet


Arbeidsmiljø er viktig for oss så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.
 

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
   

Kontaktinformasjon

 

Iain Vartun


Seksjonsleder byggeledelse
Telefon: 916 56 125
E-post: Iain.Vartun@banenor.no

Stillingskategori:  Bygg og anlegg
Sted: 

Moss, NO, 1531

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  25.10.2021

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.