Ønsker du å bidra til at lærlingene våre utvikler seg og har det bra?

Om oss


I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet fremover. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkende kolleger med en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere. Nå trenger vi en Faglig Leder Linjen som vil bidra til å modernisere Norge sammen med oss og våre samarbeidspartnere.
 

Stillingen som Faglig Leder Linjen er en svært spennende og viktig stilling! Stillingen innebærer at du skal bidra til å opprettholde Bane NOR som en attraktiv arbeidsplass og lærebedrift. Sentralt i jobben står det å bistå ledere og veiledere slik at lærlinger i Banemontørfaget i Bane NOR på linjen trives og har et godt og utviklende læringsløp. Du vil derfor være en god støtte for lærlinger i det faglige så vel som det psykososiale. Høres dette ut som noe du kan trives med? Les videre!
 

Hos oss får du


Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 

 • Moderne og sentrale lokaler i Oslo, treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Flott personalrestaurant og du får selvfølgelig betalt lunsjpause – der det er aktuelt
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra – i stillinger hvor dette er aktuelt
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov
 • God seniorpolitikk
   

Vi er også opptatt av work-life-balance - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.
 

Dette kommer du til å gjøre


I stillingen som Faglig Leder Linjen vil du være ansvarlig for lærekontrakten mellom Bane NOR, Fylkeskommunen og lærlingene. I tillegg innebærer det:
 

 • Å ha hovedansvar for gjennomføring av lærlingens opplæring i organisasjonen i henhold til opplæringsloven
 • Være kontaktpunktet til Opplæringskontoret for Jernbanefag, og underskrive lærekontrakten med fylket
 • Være ansvarlig for oppfølging av veilederne, og støtte dem i deres daglige arbeid med lærlingene 
 • Bistå i utvelgelse/rekruttering av veiledere, samt støtte og gi oppfølging til opplæring av veiledere
 • Være ansvarlig for overordnet kompetanseutvikling hos lærlingene
 • Oversikt over hvilke kurs og sertifiseringer lærlingene skal ha til enhver tid
 • Inngå i lærerteamet med HR og sikre god oppfølging av lærlingene og veilederne, både i forkant, underveis og etter lærlingløpet
   

Hovedoppgaver i stillingen kan derfor deles inn til å omhandle rekruttering, opplæringsløpet og nettverk/faglig forum.

 

Rekruttering går ut på å koordinere og gjennomføre skolebesøk og delta på utdanningsmesser. Dette vil gjøres i samarbeid med stedlige ledere, lokale veiledere og HR/Kommunikasjon. I tillegg vil du ta del i:
 

 • Planlegging av hospitering/utplassering av elever fra videregående skole med henblikk på rekruttering av nye lærlinger, også dette i samarbeid med stedlige ledere eller lokale veiledere
 • Bistå HR/driftsapparatet i rekrutteringsprosessen ved planlegging og inntak av lærlinger 
   

I opplæringsløpet vil du:
 

 • Bidra til at alle lærlinger blir fulgt opp i hele lærlingløpet i regionen, både faglig og psykososialt
 • Skapet overordnet oversikt over nødvendige kurs og kompetanse, og utarbeide anbefalt årsplan for opplæring/hospitering. Dette vil kunne tilpasses konkret for veiledere til sin læring
 • Bistå lærlingene i fagprøver; dette kan være forberedelser, materialer og nødvendig utstyr
 • Sørge for koordinering, påmelding og oppfølging av sertifisering og/eller godkjenninger for lærlingene innen sitt fag i samarbeid med stedlig leder/arbeidsplanlegger
 • Oppfølging av at halvårssamtaler for lærlinger blir gjennomført mellom stedlig leder/veileder og lærling. Som en nøytral part skal derfor Faglig leder gjennomføre en kort 1-1 samtale med lærlingen uten leder eller veileder til stede 
 • Synliggjøre læringsmuligheter og koordinere på tvers av geografiske områder
   

I denne stillingen vil naturligvis nettverk og faglige forum også være viktig. Dette innebærer:
 

 • Å etablere nettverk for lokale veiledere, og kalle inn til kvartalsvis veiledermøter
 • Etablere og utvikle et faglig nettverk med andre Faglige ledere
 • Ivareta kontakt med lærlingbedrifter i forbindelse med praksis i opplæringsløpet
   

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives


Det settes krav til at man har det fagbrevet som lærlingen skal læres opp i. I tillegg er det svært ønskelig med:
 

 • Etterutdanning i pedagogikk eller pedagogiske fag. Om du kun har fagbrevet kan det være aktuelt å tilby kursing/etterutdanning i pedagogikk på deltid i løpet av de første årene
   

Personlig egnethet vil også bli vektlagt stort. Vi håper du i tillegg til ovennevnte kan kjenne deg igjen i:
 

 • Har engasjement og stor motivasjon for å utøve rollen i stillingen
 • Sterk på kommunikasjon
 • Initiativtaker og får ting til å skje
 • Evner å se forbedringspunkter og handler deretter
 • Klarer å styre sin egen hverdag samtidig som man samhandler og jobber bra med andre i teamet 
   

Kjekt å vite


Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.
 

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.
 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?
 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
 

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss

 

Rekrutterende leder: Tormod Bergerud, Leder Operativ støtte
✆ (+47) 91657303 | ✉ Tormod.Bergerud@banenor.no

 

 

 

Stillingstittel:  Faglig leder linjen
Stillingskategori:  Annet
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  15.05.2024

Som en del av laget i divisjon Drift og vedlikehold, vil du spille en nøkkelrolle i å levere topp jernbaneinfrastruktur til togselskapene. Hos oss handler det om mer enn bare vedlikehold - å tenke smartere og mer fremtidsrettet.
Ditt ansvar? Å bidra til at alle tog kommer og går som de skal. Vårt mål er klart og kritisk: Oppetid på jernbaneinfrastrukturen, hver dag.
Bli en del av vårt dedikerte lag på 1920 medarbeidere og 138 lærlinger. Sammen skaper vi jernbanemagi med en omsetning på hele 15 milliarder kroner. Er du klar for å sette ditt preg på Norges jernbanefremtid? Bli med på laget!

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.