Del denne jobben

Norges største knutepunkt trenger vedlikehold- og prosjektleder, er du interessert?

Stilingstittel: Prosjektleder vedlikehold

 

Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt. Vi har et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom.
Vårt oppdrag er å utvikle velfungerende knutepunkt og serviceanlegg for jernbanen med mål om at flere velger å bruke toget, samt å delfinansiere jernbanen. Dette får vi til ved å utvikle og bygge boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller på knutepunktene. I tillegg tilbyr vi de reisende gode fasiliteter på stasjonene, gjennom blant annet serveringssteder, butikker og parkering for både sykler og biler. 


Prosjektene varierer fra små til store vedlikeholdsprosjekter på eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av bygg og tilpasninger for leietakere i butikker, restauranter og kontorer mm. Vi søker deg som evner å ivareta rollen som prosjektleder på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner å lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A til Å. Prosjektleder samarbeider tett med innkjøpsavdelingen for utarbeidelse av kravspesifikasjoner og gjennomføringen av anskaffelser.


Du vil jobbe i et team med 8 personer som har ansvaret for forvaltning, utleie, drift og vedlikehold av Oslo S og Nationaltheatret. For å lykkes i rollen er det viktig med erfaring og kunnskap om profesjonell og trygg gjennomføring av prosjekter.  
Stillingen vil rapportere til regionleder i avdelingen stasjoner Oslo S og Nationaltheatret som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje på Oslo S og Nationaltheatret stasjon.

Arbeidsoppgaver

 

•    Som prosjektleder får du ansvar for prosjektgjennomføring i avdelingen og sikre kvalitet, sikkerhet og økonomi i gjennomføring av prosjektene
•    Du har også ansvar for tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging, prioritering av, og utførelse av tiltak på bygninger og grunn, med alt det innebærer av prosjektledelse og oppfølging.
•    Budsjett og resultatansvar for prosjektene
•    Du vil være en ressursperson og gi faglige råd for oppgradering og utvikling av bygg og eiendommer
•    Bane NOR Eiendom benytter LYDIA FDV system for tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging.

Kvalifikasjoner

•    Utdannelse på høyskole-/universitetsnivå eller annen relevant teknisk utdanning innen byggfag med relevant praksis.
•    Dokumenterbar erfaring med prosjektledelse og god kjennskap til byggfag og økonomi.
•    Du har god kunnskap til gjeldende lover og forskrifter knyttet til byggeprosjekter
•    Det forutsettes kompetanse med innkjøp og anskaffelse.
•    Du har gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk.

 

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

•    Du er selvstendig og resultatorientert
•    Du er god til å lytte og evner å se en sak fra ulike sider
•    Du evner å sette mål og retning for prosjektene 
•    Du må ha et øye for kvalitet og du evner å se det store bildet
•    Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
•    For å trives i rollen er det viktig at du ser løsninger i en til tider hektisk hverdag med mange ulike utfordringer

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
  • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
  • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
  • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
  • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

 

Jørgen Lillehol
Regionsleder Oslo S og Nationaltheatret
Mobil: 974 39 130
Epost: Jorgen.Lillehol@banenor.no

Stillingskategori:  Prosjektledelse
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  20.09.2021

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Med økt oppmerksomhet rundt miljø og god utnyttelse ved kollektivknutepunktene, er utviklingsprosjektene våre mer attraktive enn noen gang. Vi forvalter også en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg. For oss er de ansatte vår viktigste ressurs. Det er sammen og i relasjon til kundene, leietakerne og leverandørene vi skaper bygg som det er godt å være i.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.