Del denne jobben

Vil du lede spennende og samfunnskritiske IT-prosjekter?

Stillingstittel: IT prosjektleder

 

Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp sin IKT-satsing ved blant annet å ansette egne IT prosjektledere og arkitekter og opprette et eget fagmiljø med tilhørende prosjekt- og arkitekturprosess. Det er økt fokus på å sikre intern kompetanse og tilgjengelighet innenfor IT prosjektstyring, og vi er derfor på utkikk etter en IT prosjektleder som vil bidra til dette viktige arbeidet.


Som IT prosjektleder vil du få muligheten til å lede spennende prosjekter med ulikt omfang, samt bidra til videreutvikling av både avdelingen og prosjektstyringsprosessene. Du vil få stor variasjon i prosjekter, fra nye modeller og investeringer innen forretningsstøtte til tekniske prosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår; sikker og forutsigbar togframføring. Ønsker du å bidra til et miljøvennlig transportsystem i Norge – så ønsker vi deg med på laget!


Det er viktig for oss at du har erfaring med IT prosjektledelse, og er vant til å jobbe med både etablerte og nye prosjektstyringsprosesser. Du ønsker å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen, samtidig som du kan utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning. Vi ønsker en prosjektleder som kan bidra til å øke samarbeidet i Bane NORs eksisterende prosjektledergruppe, noe som fordrer at du trives med relasjonsbygging og kompetansedeling.

Arbeidsoppgaver

 

Lede prosjekter gjennom prosjektenes ulike faser. Dette innebærer god dialog med både forretning, fagressurser og systemleverandører.
Veilede og følge opp prosjektdeltagere og eventuelt ta en coachingrolle for prosjektledere i andre prosjekter.

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Erfaring med helhetlig ledelse av IT-prosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner med elementer av både utvikling og innføring/gevinstrealisering av IT-implementering
 • Sertifiseringer i IT prosjektledelse for eksempel PRINCE2, PMP eller liknende
 • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
 • Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig 

 

Bane NOR samarbeider med en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 

 • Selvgående, med stor grad av gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, og opptrer som en tydelig sparringspartner som gir verdi til diskusjonene
 • Løsningsorientert, kommersiell og strategisk

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer 
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon


Terje Omfjord

IKT styring og innovasjon
Mobil: 928 97 330
Epost: terje.omfjord@banenor.no

 

Tom Hermann Lomtjernbakken

Rådgiver Personalhuset, search & selection

Mobil: 480 46 550

E-post: thl@personalhuset.no

Stillingskategori:  IKT
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  25.10.2021

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.