Del denne jobben

Vi trenger en dyktig prosjekteringsleder - Er det deg?

Stillingstittel: Prosjekteringsleder

 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen,dobbeltspor Sandbukta-Moss- Såstad, dobbeltspor til Hamar, samt flere store prosjekter i Trondheim- og  Bergensområdet. I tillegg omfatter porteføljen flere stasjons- og kryssingsporutbygginger, fornyelsesprosjekter og  hensettingsprosjekter. 


For denne stillingen er følgende prosjekter aktuelle:

 

Dobbeltspor Stokke-Sandefjord
Den ene prosjekteringslederstillingen vil bli knyttet til prosjektgruppen som har ansvaret for gjennomføring av detalj- og reguleringsplan for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord på Vestfoldbanen i Utbygging Sør. Frem til 2023 jobbes det med optimalisering av linjen innenfor båndlagt korridor i vedtatt kommunedelplan. Formell oppstart av reguleringsplan skal etter planen varsles i 1Q i 2023.


Dobbeltspor Nykirke-Barkåker
Dobbeltspor fra Nykirke, sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg, en strekning på totalt 13,6 kilometer.
Prosjektet byr på mange spennende arbeidsoppgaver, da det blant annet skal bygges to bruer, tre nye tunneler (totalt 5,1 km) og ny stasjon (Horten stasjon) ved Viulsrød litt sør for Skoppum. I tillegg skal prosjektet bygge et nytt togparkeringsanlegg på Barkåker og oppgradere Tønsberg stasjon.

 
Som vår nye medarbeider vil du bli en del av et større fagmiljø, som er med på å lede alle prosjektene i Utbyggingsdivisjonen.Du vil få en unik kunnskap om jernbanefaget, og du vil få utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Våre fagmiljøer bidrar til at du alltid har et stort nettverk bak deg, og vi tilbyr gode utviklingsmuligheter for deg som person. Ønsker du å bidra til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i Osloregion – så ønsker vi deg med på laget!

 

Arbeidssted er Oslo eller Vestfold.

Arbeidsoppgaver

 

 • Ansvarlig for oppfølging av rådgiver med rapportering, avviks- og endringshåndtering, og følge opp at kontraktuelle krav overfor prosjekterende til FDV og sluttdokumentasjon ivaretas
 • Lede eller bidra i arbeidet med kontrahering av rådgiver, delta i kontrahering av entreprenør og lede arbeide med det tekniske underlaget i kontraktene
 • Ansvaret for koordinering av tekniske løsninger
 • Sikre at prosesser for BIM, grensesnittshåndtering, FDV og systematisk ferdigstillelse gjennomføres
 • Ansvarlig for at det prosjekteres gode byggbare løsninger i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer
 • Sikre at det prosjekterte underlaget ivaretar kravene til RAMS, ytre miljø, HMS og kvalitet ivaretas
 • Ansvar for å organisere kontroll av det prosjekterte underlaget mottatt fra rådgiver og/eller entreprenør, herunder tredjepartskontroll av arbeidsunderlaget
 • Koordinere prosjektert underlag med interne avdelinger i Bane NOR og eksterne interessenter som kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og kabeleiere
 • Bidra med oppfølging av tekniske avklaringer i byggetiden og avklare disse i dialog med rådgiver og andre premissleverandører
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom kontraktene og på tvers av prosjekter i Bane NOR

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdanning som Bachelor, Master eller annen lang og relevant fagbakgrunn
 • Du må ha erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Fordel med erfaring fra større prosjekter
 • Du innehar god erfaring og kunnskap med BIM
 • Fordel med erfaring fra eller kjennskap til kontraktstandard NS 8401, 8402, 8405, 8406, 8407/NTK og Bane NORS prosesskoder, samt Statens vegvesen sine prosesskoder og håndbøker
 • Erfaring og kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Fordel med erfaring fra samferdsel og jernbane

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 

 • Du er trygg på kommunikasjon og har en god formidlingsevne
 • Du har meget god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder og samfunn
 • Du liker best å jobbe i team, du er nytenkende og frempå med å utfordre etablerte sannheter
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode relasjoner


 
Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

 

Høres dette interessant ut, så søk nå - søknader vurderes fortløpende, og Bane NOR forbeholder seg retten til å avholde intervjuer underveis i søknadsprosessen.

Kontaktinformasjon

 

Thomas R. Brattheim

 

Seksjonsleder prosjekteringsledelse
Mobil: 986 84 479
Epost: Thomas.Brattheim@banenor.no

Stillingskategori:  Prosjektledelse
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Tønsberg, NO, 3110

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  2
Søknadsfrist:  01.11.2021

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.