Del denne jobben

Prosjekteringsleder signal - nå har du mulighet til å bli med på ERTMS-utrullingen i Norge!

 

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

 

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen i Norge. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Gjennom ERTMS-programmet i Bane NOR vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

 

Vi har nå behov for å styrke teamet vårt med flere prosjekteringsledere til signalleveranser i forbindelse med ERTMS-utrullingen. Stasjoneringssted: Oslo eller Bergen. 

Arbeidsoppgaver

 

 • Planlegge og lede et faglig team fra tidlig fase design til idriftsettelse av kontrollsystemene for togfremføring

 • Ansvar for fremdrift, økonomi og leveranser for tildelte prosjekter

 • Være signalfagets kontaktperson i prosjektet og delta i tverrfaglig prosjektarbeid

 • Gjennomføre prosjekteringsmøter med fokus på fremdrift, kost og kvalitet, samt faglige avklaringer og grensesnitt mellom de ulike jernbanefagene

 • Bistå i beslutningsprosesser hvor alle behov og ønsker blir ivaretatt, og dokumentert

 • Lede/bidra inn i interne koordineringsoppgaver og forbedringsprosjekter

 • Bidra inn i prosessen for systemanskaffelser og oppfølging av systemleverandør

 • Sørge for nødvendig intern- og ekstern koordinering og kommunikasjon knyttet til oppfølging av eksterne rådgivere

 • Følge opp ekstern/intern prosjektering av endringer i eksisterende signalanlegg i migrasjonsperioden som legger til rette for at ERTMS kan implementeres

 • Andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet kan også bli aktuelt 

Kvalifikasjoner

 

 • Master/Bachelor (ingeniør/sivilingeniør) innen relevante fag som f.eks. elektro, automasjon eller elektronikk

 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

 • God erfaring og evne til å benytte IT-verktøy og digitale arbeidsmetoder

 

Erfaring fra følgende er en fordel:

 • Prosjekterfaring fra eksempelvis kontroll-, styrings-, signal-, IKT- eller overvåkningssystemer

 • Byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen

 • Ledelse av prosjekteringskontrakter og oppfølging av leverandør

 

Bane NOR samarbeider med en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 

Vi søker deg som har god leveringsevne og som er strukturert og fokusert. I de fleste oppgaver samarbeider vi i prosjekter - derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team, samt at du også kan jobbe godt selvstendig når det trengs. Vi er opptatte av å være i kontinuerlig endring og tilpasse oss - det ønsker vi at du også er.

 

 • Du er motivert av det viktige samfunnsoppdraget vårt - skape fremtidens jernbane

 • Du liker å jobbe sammen med andre og i prosjekter

 • Du liker å lede, motivere og ta godt vare på kollegaene i teamet ditt

 • Du trigges av å levere fra deg et godt stykke arbeid

 • Integritet og nøyaktighet sitter i ryggraden din

 • Du blir ikke (for) stresset selv om det stormer rundt deg

 • Du ønsker alltid å lære mer og dele din kunnskap med andre

 • Du har en positiv innstilling og har en god porsjon tålmodighet og utholdenhet

 
Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte

 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)

 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Bjarte Sørhus

Seksjonsleder portefølje ERTMS

Mobil: 90 28 39 88
Epost: bjarte.sorhus@banenor.no

Stillingstittel:  Prosjekteringsleder
Stillingskategori:  Ingeniør/teknisk
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Bergen, NO, 5015

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  31.01.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.