Del denne jobben

Vil du være med å drive det grønne skifte? Vi søker klima og miljøstrateg

Stillingstittel: Seniorrådgiver klima- og miljøstrategi

 

Bane NOR har nylig lansert en ny bærekraftstrategi der vi viser en offensiv satsing på bærekraft. Vår visjon «mer på skinner setter mindre spor» peker på konsernets ambisjon om å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet, både ved å fremme jernbanens miljøfortrinn og ved å redusere egne fotavtrykk fra vår virksomhet. 

 

Vi har nå behov for å styrke vårt bærekraftteam med en rådgiver innen klima, miljø og analyse som kan drive det strategiske miljøarbeidet videre. Rådgiveren vil få en sentral rolle i å følge opp konsernets klima- og miljømål og kommunisere resultater og forventninger til ledelsen. Det vil ligge noen analyse- og utredningsoppdrag til stillingen, som skal bidra til at konsernet får tilstrekkelig faglig grunnlag for sine veivalg i tråd med konsernets strategi, og at konsernet får formidlet god styringsinformasjon til eiere og interessenter. Rådgiver klima- og miljøstrategi vil få ansvar for konsernets miljørapportering, og bli involvert i strategiske prosesser som bl.a. arbeid med ny nasjonal transportplan. Rett kandidat vil få gode muligheter til å utvikle seg i rollen. 

 

Stillingen rapporterer til konsernansvarlig Bærekraft.

Arbeidsoppgaver

 

 • Oppfølging av konsernets miljømål og -strategier og formidling av resultater.
 • Videreutvikling av konsernets miljø- og klimarapportering.
 • Faglige analyser og oppdrag, herunder utforming av beslutningsgrunnlag på vegne av ledelsen.
 • Bidra i konsernets aktiviteter innen opplæring, formidling og kulturutvikling.
 • Bidra til utvikling av felles systematikk og verktøy for oppfølging av klima og miljø på tvers av divisjoner.
 • Bidra til utvikling og forvaltning av konsernets miljømål- og strategi.

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant høyere miljøfaglig utdanning. Erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning. 
 • God forståelse for norsk miljøforvaltning, nasjonale miljømål og miljøpolitiske virkemidler.
 • God kjennskap til standarder, metoder og prosesser for miljøledelse og -rapportering.
 • God kjennskap til metoder for miljøvurderinger og -dokumentasjon.
 • Erfaring med rollen som rådgiver for beslutningstakere og med dokumenterte resultater.
 • Erfaring fra operativt arbeid med HMS/miljø/planarbeid/innovasjonsprosesser er en fordel.

 

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke med deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Målrettet, resultatorientert og med sterk gjennomføringsevne.
 • Analytisk, evne til å se sammenhenger, evne til å prioritere.
 • God rolle- og forretningsforståelse. 
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne, - evne til å skape begeistring.
 • Lagspiller, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Tillits- og kontaktskapende med høy integritet
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ og fullføre oppgaver. 

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, engasjert, nyskapende og respektfull

Vi tilbyr

 

 • Mulighet for å sette spor innenfor et område som er under utvikling og strategisk viktig for Bane NOR
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Vi tilbyr mulighet mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Vibeke Tegneby

 

Bærekraftsansvarlig
Telefon: 917 56 175
E-post: vibeke.tegneby@banenor.no

Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  31.01.2022

Vil du være med å styrke virksomhetsstyringen i Bane NOR? Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta mer tog. Våre ansatte bygger, drifter og fornyer jernbanen slik at de reisende får en effektiv og trygg reise. Konsernstab for Virksomhetsstyring i Bane NOR har et bredt ansvarsområde som inkluderer økonomi- og finansstyring, langsiktig planlegging og porteføljestyring, strategi- og forretningsutvikling og styring og kontroll. Vi skal være en proaktiv og støttende forretningspartner for resten av foretaket og på denne måten bidra til at foretaket utvikler seg på en god måte.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.