Del denne jobben

Strategisk IAM løsningsarkitekt

Bane NOR setter sikkerhet høyt i alle ledd og jobber kontinuerlig med en aktiv bevisstgjøring og kompetanseheving internt i selskapet, derav blant annet relatert til IAM og sikkerhet rundt bruken av tekniske løsninger. Bane NOR søker nå en person som skal ha det overordnet ansvaret for selskapets IAM løsningsarkitekttur fra ett strategisk og teknisk perspektiv, samt eie, etablere og videreutvikle den strategiske retningen til fagfeltet. For å gi deg bedre informasjon om hva stillingen egentlig går ut på og hva du kan forvente deg i jobben har vi spilt inn en podkast med fungerende seksjonsleder for IKT Forretningsintegrasjon Espen Thun Hoel. Link: https://bit.ly/3yvjxAe

Du vil få mulighet til å jobbe med følgende oppgaver:

 

 • Skape konsensus og forståelse for IAM strategiske og tekniske aspekter innen IT, med forretningssiden og med partnere i Bane NORs verdikjede
 • Artikulere forretningsbehov og bryte ned i funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til Bane NORs IAM leverandør
 • Være en synlig og sentral part for vurdering og kvalitetssikring av IAM prosjekter, spesielt de som skal leveres av ekstern IAM leverandør. Dette vil blant annet omfatte å:
  • Være med i diskusjoner relatert til valgt løsning og design for IAM arkitektur og integrasjon med målsystem
  • Kvalitetssikre business case, prosjektforslag og forankring av løsning for IAM integrasjon
  • Kvalitetssikre estimat og aktivitetsplan for IAM løsning
 • Samarbeidspartner og forankrer med Bane NORs arkitekturforum
 • Samarbeide tett med Bane NORs team for digital sikkerhet for å oppfylle sikkerhetskrav og å bidra til utvikling av sikre løsninger 
 • Holde seg oppdatert på IAM trender og teknologier i markedet, samt gi løpende teknisk input på IAM strategi og veikart
 • Delta i utarbeidelse av testplaner og vurdering av testresultater

 

Løsningsarkitekten skal også sørge for å ha løpende dialog, samt etablere tette samarbeid med funksjonell rådgiver for IAM, testansvarlig, forretningssiden i Bane NOR og ekstern IAM leverandør for å sikre avklaringer relatert til designvalg underveis i leveranser og drift.

For å kunne fungere i stillingen tror vi du har følgende kvalifikasjoner:

 

 • Høyere utdannelse på masternivå, gjerne med spesialisering innen IT sikkerhet og personvern, relevant erfaring i tilknytning til fulført bachelorgrad kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Omfattende arbeidserfaring relatert til tekniske stillinger og har jobbet hands-on med IAM løsning
 • Tidligere erfaring som IAM arkitekt med kjennskap til digital sikkerhet og ulike arkitektur domener (teknisk, system, integrasjon)
 • Ha god forståelse av forretningen og teknologier
 • Vise til dyp kunnskap om industriledende IAM teknologier innen IDM, IGA, SSO og PAM
 • Kjennskap til blant annet nettverk, Internett, brannvegger mv. Kjennskap til databaser, directories og vanlige teknologier for web applikasjoner (Java, .Net mv). 
 • Kjennskap til skybaserte teknologier og federering (SAML, Oauth mv)
 • Kommunisere godt både på norsk og engelsk

 

I tillegg er det en fordel om du har: 

 • Kjennskap til IAM løsning benyttet hos Bane NOR (Microsoft Azure AD, ADFS, CA Broadcom, Siteminder SSO og Identity Suite) teller positivt
 • Kunnskap om anerkjente arkitekturrammeverk (som TOGAF, NIST, etc.). Dokumentert gjennomført sertifisering vil være en fordel
 • Erfaring med prosjektprosess relatert til beslutningspunkter/gates for ide, konsept og design mv

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. «Kandidaten som tiltrer stillingen må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven.»

For å trives hos oss mener vi du har følgende egenskaper

 

 • Trygg på kommunikasjon og å holde presentasjoner på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Trives med å arbeide i team, deler informasjon, dine erfaringer og kompetanse videre
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Ved å jobbe i Bane NOR får du:

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Mona Linn Hegdal
Rådgiver MeyerHaugen
Mobil: 922 40 703
Epost: mona@meyerhaugen.no

Stillingstittel:  Strategisk IAM løsningsarkitekt
Stillingskategori:  IKT
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  14.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.