Del denne jobben

Forretningsrådgiver IAM

Bane NOR setter sikkerhet høyt i alle ledd og jobber kontinuerlig med en aktiv bevisstgjøring og kompetanseheving internt i selskapet, derav blant annet relatert til IAM og sikkerhet rundt bruken av tekniske løsninger. Bane NOR søker nå en person som målrettet kan bidra ut i organisasjonen med sin faglige ekspertise, samt gi rådgivning og forretningsstøtte relatert til IAM og bruken av systemløsningen. For å gi deg bedre informasjon om hva stillingen egentlig går ut på og hva du kan forvente deg i jobben har vi spilt inn en podkast med fungerende seksjonsleder for IKT Forretningsintegrasjon Espen Thun Hoel. Link: https://bit.ly/3yvjxAe

 

Du vil få mulighet til å jobbe med følgende oppgaver:

 

 • Etablere tette samarbeide med Bane NORs forretningsområder, IKT applikasjonsteam og gruppe for digital sikkerhet relatert til innsamling av krav til IAM
 • Bistå ekstern IAM leverandør i utarbeidelse av brukerhistorier, omfangsbeskrivelser og akseptansekriterier
 • Bistå seksjonsleder med generell oppfølging av ekstern IAM leverandør innen drift, forvaltning og prosjekter
 • Utvikle IAM miljøets kapabiliteter innenfor mer avansert bruk av IAM-løsningen, med områder som rolledesign, rapportering «Segregation of Duties», «Access Review», privilegert tilgangsstyring, revisjon av tilganger
 • Samarbeide med IAM leverandøren og interne interessenter om formalisering av endringsønsker og løpende prioriteringer

For å kunne fungere i stillingen tror vi du har følgende kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdannelse på bachelornivå, gjerne med spesialisering relatert til IT sikkerhet og personvern
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger innen IAM feltet
 • Erfaring fra analyse av tekniske og funksjonelle behov
 • Erfaring med rollemodellering og -design
 • Erfaring med å identifisere samt utnytte mulighetsrom for styring og kontroll i IAM-løsningen 
 • Kjennskap til Azure DevOps

 

I tillegg er det en fordel om du har: 

 • Proaktiv og trives i ett miljø med tidvis høyt tempo
 • Erfaring relatert til kravspesifisering 
 • Kjennskap til privilegert tilgangsstyring 
 • Erfaring med drift, forvaltning og utvikling av IAM 
 • Erfaring fra å ha jobbet på leverandørsiden eller i grensesnittet opp mot leverandør

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. «Kandidaten som tiltrer stillingen må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven.»

For å trives hos oss mener vi du har følgende egenskaper:

 

 • Trygg på kommunikasjon og å holde presentasjoner på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Trives med å arbeide i team, deler informasjon, dine erfaringer og kompetanse videre
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Ved å jobbe i Bane NOR får du:

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Mona Linn Hegdal
Rådgiver MeyerHaugen
Mobil: 922 40 703
Epost: mona@meyerhaugen.no

Stillingstittel:  Forretningsrådgiver IAM
Stillingskategori:  IKT
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  21.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.