Del denne jobben

Seniorrådgiver ERTMS Opplæring

 


Bane NOR har etablert et program som skal fornye signalsystemet for den norske jernbanen. Programmet ERTMS, European Rail Traffic Management System, innfører nye løsninger for utstyr plassert i sporet, for togledelsen og om bord i togene. Dette har stor betydning for hvordan de 6.000 som berøres får opplæring i sitt fag og hvordan de skal jobbe sammen. ERTMS er inne i en spennende og hektisk gjennomføringsperiode med innføring og opplæring.

 

Som seniorrådgiver vil du bli del at et tverrfaglig team med 5 personer som dekker alle sider av læringsbehovet ved innføringen av den nye driftsformen og nye løsninger. Teamet arbeider med å ta frem nye læringskonsepter sammen med berørte aktører i jernbanesektoren og våre tre internasjonale leverandører. I tillegg etablerer vi både et nytt opplæringssenter, simulatorer, e-læringer og fysiske og praktiske kurs for etterutdanning. Du vil også være sentral i utviklingen av opplæringsopplegget for innføringen av driftsformen ERTMS.
 

Arbeidsoppgaver

 

 • Følge opp og oppdatere behovsanalyse sammen med interessenter og leverandører
 • Følge opp leveranser i henhold til inngåtte kontrakter
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende kompetansemodeller
 • Koordinere gjennomføring av kompetansetiltak og opplæring med leverandører og interne enheter
 • Bidra til at Campus Nyland, vårt nye opplæringssenter, videreutvikles som en arena for læring og tverrfaglig kompetansesenter
 • Arbeide tett opp mot våre interne og eksterne interessenter

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder som for eksempel pedagogikk, endringsledelse, prosjektledelse eller teknologi. Lang erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring i tilsvarende rolle
 • Kjennskap til opplæring innen jernbane, samferdsel eller annen kritisk infrastruktur
 • Gode engelskkunnskaper
 • Levende opptatt av et godt norsk språk og ser viktigheten av å etablere et godt fagspråk


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

 

Personlige egenskaper

 

Du har lang erfaring og sterk motivasjon for å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og mennesker. Vi tror du har utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er teamorientert, samtidig som du trives med å jobbe selvstendig og er beslutningssterk. Sannsynligvis har du pedagogiske ferdigheter, er service- og løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt. Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
   

Kontaktinformasjon

 

Morten Schjelderup 
 

Prosjektleder opplæring
Mobil: 900 30 339 
Epost: morten.schjelderup@banenor.no

Stillingstittel:  Seniorrådgiver opplæring og kompetanse
Stillingskategori:  Undervisning/opplæring
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  22.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.