Del denne jobben

Ønsker du spennende utfordringer innenfor energiforsyning av jernbanen?

For vår interne oppdragsgiver Energi, søker vi en ny ressurs som kan bidra med anskaffelser og kontraktsoppfølging. Energi er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av energiforsyningen til jernbanenettet i Norge. Energi har installasjoner spredt over hele landet fra Sørlandsbanen til Ofotbanen. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til nybygging i store investeringsprosjekter, fornyelsesarbeider og det daglige vedlikeholdet av infrastrukturen.
 
Vi ønsker deg som arbeider proaktivt mot de ulike grupperingene i Energi og er en god lagspiller og bidragsyter til anskaffelsesmiljøet i avdelingen vår. Avdeling anskaffelser Energi og Transport utgjør totalt 9 erfarne medarbeidere med ulik bakgrunn, og sammen bistår vi hverandre i ulike utfordringer og problemstillinger. Vi vil gjerne også høre fra deg som besitter fersk kunnskap, og dermed kanskje ikke har erfaring fra alle områdene vi søker etter.  Avdelingen er matriseorganisert under Anskaffelser i Drift og Teknologi, og du vil derfor få mange andre gode og kompetente kolleger som jobber med anskaffelser for andre deler av Bane NOR. Hos Bane NOR står styrking av kompetanse og utvikling av en verdidrevet og forretningsmessig kultur sentralt.

Arbeidssted Oslo eller Narvik. Trondheim og Bergen kan også vurderes for spesielt godt egnede kandidater.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter herunder blant annet:
  • utarbeide kontrakt- og anskaffelsesstrategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
  • lede og koordinere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av entrepriser og øvrige kontrakter herunder:
  • Sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
  • Delta i delprosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
  • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
  • Ansvarlig for administrativ styring av saksgang i ulike prosesser knyttet til kontrakter og anskaffelser i prosjekter 
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Følge og bruke lov om offentlige anskaffelser, forsyningsforskriften og interne prosedyrer og retningslinjer gjeldende for kontrakt og anskaffelser
 • Lede og gjennomføre leverandørevalueringer i kontraktsperioden
 • Identifisere effekter og sørge for at disse blir realisert
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
   

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist, ingeniør/sivilingeniør (bygg/anlegg/elektro), økonom/siviløkonom eller  annenrelevant erfaring innen anskaffelses- og kontraktsarbeid.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring innen offentlige anskaffelser eller innkjøp fra det private næringsliv
 • Kunnskap og erfaring med kontraktsoppfølging av totalentrepriser (NS8407) og større utførelesesentrepriser (NS8405), samt kjennskap til øvrige NS standarder (01/02/03/06) og gjerne SSA
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra prosjektarbeid hos byggherre eller entreprenør, gjerne tverrfaglig innen bygg og anlegg
 • God IT forståelse, sterk i Officepakken og særlig innen Excel og Teams
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

 
Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
 
 

Personlige egenskaper

 • For å lykkes som kontraktsrådgiver er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner
 • Du er en man liker å jobbe med fordi du deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Vi legger vekt på din integritet og hva du kan tilføre teamet

 
Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget. (Oslo)
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Steinar Os

Anskaffelsesleder Energi og Transport
Mobil: 970 57 733
Epost: Steinar.Os@banenor.no
 

Stillingstittel:  Kontraktsrådgiver
Stillingskategori:  Anskaffelser
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Narvik, NO, 8514

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  19.08.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.