Del denne jobben

Er du vår nye kvalitetsrådgiver?

 

Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst person til Sikkerhets- og kvalitetsenheten (SK-enheten) i ERTMS-programmet. I SK-enheten støtter vi prosjektene i ERTMS-programmet innen sikkerhet, kvalitet, miljø, samfunnssikkerhet og HMS/SHA. Vi i SK-enheten skal utføre og sikre at kjerneoppgaver innen sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt, samt bidra til å bygge sikkerhet- og kvalitets kultur blant medarbeidere. Vi er nå på utkikk etter en ny person til SK-enheten med spesialkompetanse innen Kvalitet. 

 

For å gi deg bedre informasjon om hva ERTMS-programmet egentlig går ut på har vi spilt inn en video.i lenken under. 

Arbeidsoppgaver

 

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter i ERTMS.
 • Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles.
 • Bistå i oppfølging av avvik og uønskede hendelser.
 • Utarbeide dokumenter for sikkerhets- og kvalitetsplaner i prosjekter, herunder Kvalitetsplaner.
 • Sette krav og delta i anskaffelser av leverandører/entreprenører.
 • Mottakskontroll av leveranse fra leverandører/entreprenører.
 • Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter.
 • Rådgivning og oppfølging mot myndigheter.
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring.
   

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under Sikkerhet og kvalitet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 

 • Utdannelse tilsvarende Masternivå innenfor relevant utdanningsretning. Relevant erfaring kan veie opp for lavere utdanningsnivå.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra operativ/industriell drift og/eller prosjekter. Relevant utdannelse kan veie opp for manglende relevant arbeidserfaring.
 • God kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer.
 • God kunnskap innen kvalitets-, sikkerhets- og/eller risikostyring, herunder ledelsesstandarder, metoder og virkemidler.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 
 
Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du trives i selvstendig rolle.
 • Du må ha gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, være resultat- og forretningsorientert og ha god rolleforståelse.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.

 
 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer.
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid).
 • Betalt lunsjpause.
 • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget.
 • Fleksible arbeidsformer.
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog.

Kontaktinformasjon

 

Rolf-Arne Syvertsen
Sikkerhet- og kvalitetsleder ERTMS
Mobil: 452 88 335
Epost: rolf.arne.syvertsen@banenor.no

Stillingstittel:  SK-rådgiver ERTMS
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  02.01.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.