Del denne jobben

Vil du være den som leder økonomien til fremtidens jernbane?

Bane NOR utvikler den digitale jernbanen i Norge og har etablert et program som skal fornye signalsystemet for den norske jernbanen, ERTMS (European Rail Traffic Management System). Programmet er en del av divisjonen Drift & Teknologi som har ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanen. Programmet har tre hovedleverandører til å levere signalanlegg (Siemens), trafikkstyringssystem (Thales) og ombordsystemer (Alstom). 


Til ERTMS søkes en økonomileder som skal være ansvarlig for økonomistyringen i prosjektet. Det totale budsjettet er 26 mrd NOK over 10 år som skal sikre ERTMS implementering over hele landet. Økonomilederen sitter til daglig i prosjektets PMO (Program Management Office) og er samtidig del av økonomiledergruppen i Drift & Teknologi. 


Vår nye økonomileder trives med å sikre gode budsjett og prognose prosesser i større komplekse og internasjonale programmer, er en person som liker høyt tempo, som ser sammenhengene mellom tall og fremdrift og som trives ‘hands on’ for å sikre forståelsen mellom rapporterte tall og leveransene.
 

Arbeidsoppgaver

 

 • Sikre kvalitet i tallgrunnlag gjennom analyse og god kunnskap av drivere
 • Lede og koordinere programmets budsjettering, kostnadsstyring og rapportering
 • Være rådgiver i prosjekter 
 • Bistå prosjekter i faseoverganger
 • Sørge for enhetlig etablering og vedlikehold av prosjektenes styringsgrunnlag
 • Være hovedredaktør for avdelingens månedsrapporter
 • Bidra inn i økonomiledergruppen for å sikre helhetlig økonomistyring av divisjonen

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere teknisk/økonomisk utdannelse eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Evne til å engasjere og lede medarbeidere
 • Kunnskap og stor interesse for økonomi og prosjektstyring som fag
 • Erfaring med bruk av økonomi og prosjektstyringsverktøy


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
 

Personlige egenskaper

 

Du har lang erfaring og sterk motivasjon for å jobbe i grensesnittet mellom økonomi, teknologi og mennesker. Utenom erfaring og kompetanse, er du trygg på deg selv, denne rollen og egen formidlingsevne. Vi ser etter en engasjert person som er analytisk, klarer å trekke de store linjene ut fra tall og evner å stille de riktige spørsmålene i f eks møte med leverandørene. Du har en naturlig autoritet, er troverdig, løsningsorientert og uredd for å få tydelighet på det som måtte være uklart, selv om det kanskje vil innebære å måtte ta en tur til Tyskland for å snakke med Siemens. Du ser verdien av å bry deg, forstå menneskene og hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjonen i forhold til arbeidet ditt. Sannsynligvis har du gode økonomiske ferdigheter, samt ser verdien av å være strukturert og nøyaktig. Personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt. Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi tilbyr

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Rekrutterende leder: Hilde Bekier- Larssen  Økonomisjef Drift og teknologi
✆ (+47) 91007184 | ✉ Hilde.Bekier-Larssen@banenor.no

 

Stillingstittel:  Økonomileder
Stillingskategori:  Økonomi
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  10.10.2022

Vil du være med å styrke virksomhetsstyringen i Bane NOR? Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta mer tog. Våre ansatte bygger, drifter og fornyer jernbanen slik at de reisende får en effektiv og trygg reise. Konsernstab for Virksomhetsstyring i Bane NOR har et bredt ansvarsområde som inkluderer økonomi- og finansstyring, langsiktig planlegging og porteføljestyring, strategi- og forretningsutvikling og styring og kontroll. Vi skal være en proaktiv og støttende forretningspartner for resten av foretaket og på denne måten bidra til at foretaket utvikler seg på en god måte.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.