Del denne jobben

Bane NOR søker Leder for sikkerhet og kvalitet teknisk avdeling

 

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Foretaket er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 3.400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Drift og teknologis oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Divisjonen har ansvar for alt som påvirker fremføringen av tog, fra overvåking og trafikkstyring til vedlikehold, fornyelse og innovasjon. Divisjon Drift og teknologi ledes av Sverre Kjenne. 

Stillingen rapporterer til Sikkerhets og kvalitetssjef i Drift og teknologi, Johanna Öster.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 

 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde for enheten
 • Rapportere SK-resultater, risiko, utfordringer og status på handlingsplaner til ledelsen
 • I vareta riktige prioriteringer av SK-kjerneoppgaver basert på enhet-, divisjon- og konsernføringer, samt gjeldende risikobilde
 • Bidra til å bygge sikkerhets- og kvalitetskultur blant ledere og medarbeidere
 • Sørge for tilstrekkelig ressursallokering til prioriterte oppgaver
 • Utvikle, vedlikeholde og innføre prosedyrer, verktøy og støttedokumenter.
 • Koordinere og bistå ved gjennomføring og oppfølging av revisjoner, tilsyn og kontroller.
 • Gjennomføre og følge opp undersøkelser og læring etter hendelser
 • Fremme og følge opp forbedringstiltak, planer, krav og mål
 • Faglig støtte til ledelse og medarbeidere gjennom erfaringsoverføring, samhandling og deling av kunnskap
 • Definere behov for SK kompetanse, og ansvar for gjennomføring av opplæring
 • Sikre utvikling, standardisering og vedlikehold av styringssystemet og at prosedyrer følger gjeldende regelverk

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere teknisk utdannelse på masternivå, gjerne innenfor områder som sikkerhetsledelse, beredskap, risikostyring, HMS. Relevant erfaring kan veies opp for lavere utdanningsnivå
 • Rett kandidat til rollen har minst 5 års relevant erfaring og brenner for sikkerhetskultur- og ledelse i komplekse organisasjoner og sterke fagmiljøer

 

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

 

 

 

Personlige egenskaper

 

 

 • Bane NOR legger vekt på personlig egnethet og lojalitet til Bane NORs verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • Rett kandidat er analytisk, er god til å samarbeide på tvers av organisasjonen, er en god rådgiver og har et ønske om å lære noe nytt

 

 

 

Vi tilbyr

 

 

 • Bane NOR er en ansvarlig arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Bane NOR har fokus på bærekraft
 • I rollen får man være med å utvikle samfunnet for nåværende og kommende generasjoner
 • I rollen får man jobbe med å bygge og profesjonalisere SK arbeidet i Teknisk avdeling
 • Bane NOR står foran betydelig teknisk utvikling, bl.a. gjennom innføringen av ERTM
 • Man får mulighet til å jobbe i et av de største sikkerhets og kvalitetsmiljøene i Norge.
 • Rollen gir mulighet til å gjøre en forskjell ved å øke sikkerheten og kvaliteten i jernbanesektoren 
 • Det tilbys konkurransedyktige betingelser for rett kandidat
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

 

Johanna Öster

Sikkerhets og kvalitetssjef i Drift og teknologi

Mobil:970 231 67

Epost: johanna.maria.oster@banenor.no

 

 

Trygve Langholm


Partner BackerSkeie

Epost: tl@backerskeie.com

Mobil: 916 46 468

 

 

 

Stillingstittel:  Leder Sikkerhet og kvalitet
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  06.02.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.