Del denne jobben

Dørene åpnes for rådgivere innen kontinuerlig forbedring

Enheten Transformasjon skal støtte og drive innovasjonsarbeid for å ta jernbanen raskere inn i fremtiden. Satsingen skal øke Bane NORs evne til nyskaping og kontinuerlig forbedring og samtidig redusere behovet for eksterne konsulenter. 

 

Transformasjon blir en enhet på lik linje med andre enheter i Drift og teknologi, og vil bestå av 4 avdelinger. I avdelingen Kontinuerlig forbedring som det rekrutteres til først vil programmet «På rett spor» inngå. I tillegg vil avdelingene Porteføljestyring for divisjonen, Forretningsanalyse og kontrolling og Digital transformasjon bli bygget opp og rekruttering til disse enhetene er nært forestående.

 

I avdelingen Kontinuerlig forbedring handler det om evne til å konvertere driftens utfordringer til robuste prosessforbedringer som er standardiserte, dokumenterte og målbare. Vi skal være brobygger mellom skrivebord og pukk, og det gir stillingene en veldig spennende bredde. Dette er en spennende mulighet for deg som blir inspirert av store og komplekse utfordringer, kjenner engasjement for et viktig samfunnsoppdrag og som vil være en del av løsningen.

 

Er du nysgjerrig på stillingen i kontinuerlig forbedring?

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og fasilitere arenaer for identifisering og prioritering av forbedringsinitiativ
 • Planlegge, følge opp og bistå i forbedringsarbeider
 • Påse at forbedringsarbeid gjøres ihht. beste praksis og de prosesser som er beskrevet og besluttet som gjeldende for divisjonen
 • Sikre og synliggjøre gevinster
 • Stillingsinnehaver skal bistå i utvikling av standardiserte, målbare og skalerbare forbedringsprosesser og verktøy
 • Være talsperson og ambassadør for kontinuerlig forbedring i divisjonen
 • Jobbe på tvers i divisjonen og med resten av foretaket for å utfordre etablert praksis og støtte forbedringsarbeid. Det vil ligge til stillingsinnehaver å finne en hensiktsmessig balanse mellom utfordrer- og støtterolle
 • I arbeidet med å identifisere og prioritere forbedringstiltak vil det være behov for å sette seg inn i komplekse situasjoner og å anvende analytiske metoder for prioritering
 • Ta rollen som premissgiver for å sikre godt og ensartet forbedringsarbeid, være en pådriver for fremdrift på forbedringsarbeid og samtidig være en støttespiller til eller deltager i forbedringsprosjekter og forbedringsprosesser
 • Skape motivasjon for endring og å drive opplæring i hele divisjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder
 • Bachelor utdanning pluss relevant erfaring med forbedringsarbeid og dokumenterbare resultater kan kompensere for manglende mastergrad
 • Minimum 5 års relevant erfaring med forbedringsarbeider fra større teknologiske organisasjoner
 • Erfaring i rollen som leder for forbedringsarbeid

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Analytisk
 • Operativ
 • Nysgjerrig
 • Brobygger

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Rekrutterende leder: Andreas Unger Solheim, Leder transformasjon
✆ 905 65 303 | ✉ Andreas.Solheim@banenor.no

Stillingstittel:  Rådgiver kontinuerlig forbedring
Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Trondheim, NO, 7435 Bergen, NO, 5015

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  14.02.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.