Del denne jobben

Direktør Bane

Om oss

Bane har ansvar for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, med unntak av IKT.

Bane skal sørge for en sikker jernbaneinfrastruktur som tilrettelegger for høy punktlighet ved å være en effektiv og moderne drifter av jernbaneinfrastrukturen, en kostnadsbevisst og helhetstenkende byggherre, samt innfri Bane NORs resultatmål om oppetid.

Vi sørger for drift og vedlikehold av skinnegående arbeidskjøretøy, og for strøm til togselskap og jernbaneinfrastruktur, inkludert måling, avregning og fordeling av forbruk og kostnader, samt kraftsystemplanlegging.

 

Direktør Bane skal påse at drift, vedlikehold og fornyelse av alle Bane NOR sine banestrekninger blir gjennomført på en sikker, fremtidsrettet og kostnadseffektiv måte. 

Dette kommer du til å gjøre

 

 • Ansvar for fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av divisjonen 
 • Jobbe planmessig med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov  
 • Representere virksomheten mot regionale og lokale myndigheter, andre offentlige etater og private aktører gjennom planlegging, prosjektering, bygging og drift av jernbaneinfrastrukturen 
 • Ansvarlig for at oppfølging av leverandører av drift og vedlikehold skjer på en god og effektiv måte 
 • Ansvarlig for sikkerheten innen sitt ansvarsområde, herunder togfremføringssikkerhet, sikring og HMS 
 • Ansvarlig for at internt og eksternt regelverk følges og etterleves 
 • Ansvarlig for vedlikehold av beredskapsplaner og innehar rollen som beredskaps- og kriseleder 

Vi ser etter deg som har

 

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå eller tilsvarende utdanningsløp på master-/bachelornivå, gjerne teknisk 
 • Flere års erfaring fra store prosjekter / endringsprogrammer  
 • Flere års erfaring med ledelse av større organisasjoner 
 • Dokumenterte resultater fra prosjektstyring av store prosjekter og program som er gjennomført i Norge 
 • Erfaring med oppfølging av leverandører og komplekse leveranser 

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • Du trives med å arbeide i team
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner
 • Du er en man liker å jobbe med fordi du deler kunnskap, erfaringer og informasjon

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Hos oss får du

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Høres dette spennende ut, ikke nøl med å ta kontakt

 

Miriam Ridola, HR direktør, Drift & teknologi
✆ 94131465 | ✉ miriam.ridola@banenor.no

Stillingstittel:  Direktør Bane
Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  28.09.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.