Del denne jobben

Er du vår nye Elkraftingeniør?

Om Stillingen

 

Teknisk avdeling skal levere tekniske premisser og ressurser for at Bane NOR skal kunne levere sikker, pålitelig, standardisert og kostnadseffektiv jernbaneinfrastruktur gjennom hele dets livsløp. Elkraft i Teknisk avdeling tilbyr elektrokompetanse til øvrige deler av Bane NOR. Vi arbeider tverrfaglig for at jernbanen som system skal fungere best mulig.
 
Seksjon Elkraftanlegg har ansvaret for rådgivning, prosjektering og teknisk bistand innen fagområdet Elkraft, 50 Hz høy -og lavspenningsanlegg. Dette omfatter koordineringsrolle som fagekspert for bygging og vedlikeholdsprosjekter, samt linjestøtte for problemstillinger som omhandler faget. 

Det er opprettet et teknisk tverrfaglig analyseteam som skal bistå organisasjonen med å løse problemstillinger i infrastrukturen. Dette teamet jobber med rotårsaks-analyser på tvers av fag. I tillegg er dette teamet sentralt i utvikling av nye analyse verktøy samt bruk av dette. Vi søker etter en ressurs som skal inngå i dette teamet og være sentral i å drive digitaliseringen fremover både med de tekniske og organisatoriske utfordringene vi har foran oss.  

Stillingen vil også ha en sentral rolle i optimaliseringen av de nye tunnelanleggene til Bane NOR. 

Stillingen er tilknyttet seksjonen for Elkraftanlegg og vil ha denne som et faglig støtteapparat. 

Manglende erfaring kan kompenseres med evne, vilje og interesse til å sette seg grundig inn i nye og sammensatte problemstillinger innen fagområdet
 
Er du i tvil om du har riktig kvalifikasjoner, legg inn en søknad eller ta kontakt. 
 

Arbeidsoppgaver

 

 

 • Delta i tverrfaglige analyser i teamet.
 • Landsdekkende analyser for faget elkraft, med rotårsaker og risiko som en del av analysearbeidet.
 • Bistå i kost/nytte beregninger for tiltak.
 • Samarbeid med IKT-tjenesteutviklingsteam for utvikling av nye analyser og verktøy. 
 • Bistå i etablering av overvåking av nye tunnelanlegg. 
 • Støtteressurs for Baneorganisasjonen og drift. 
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Sikre at teknisk regelverk følges i analysene. 
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • Master innen elkraft.

 

Det er også ønskelig om du har:

 • Gode analytiske evner  
 • Kunnskap og/eller interesse for banestrømforsyning, lavspenningsanlegg eller langsgående høyspenningsanlegg 
 • Kompetanse innenfor måleteknikk
 • Erfaring med Styring, regulering og operasjonanlegg (SRO)
 • Erfaring med jernbaneanlegg
 • Erfaring med relevante standarder og forskrifter 
 • Kjennskap til teknisk regelverk 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

For å lykkes som Elkraftingeniør tror vi at det er viktig å ha et ønske om å utvikle og spesialisere seg innen faget, men samtidig beholde evnen til å se samspillet mellom disiplinene.
Du bør være nøyaktig, med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper på tvers av fagdisipliner. Du har også god gjennomføringsevne, tar ansvar og stiller forventninger for å få gjennomført oppgaver i henhold til mandat og framdriftsplaner.
 
Vi tror også at du:

 • er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • trives med å arbeide i team
 • er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
 • er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner
 • er en man liker å jobbe med fordi du deler kunnskap, erfaringer og informasjon

 
Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.
 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Fredrik Oddsten

Leder elkraftanlegg

Telefon: 957 61 955

E-post: fredrik.oddsten@banenor.no

Stillingstittel:  Elkraftingeniør
Stillingskategori:  Ingeniør/teknisk
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  10.01.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.