Erfaring fra prosjektering og klar for en spennende rolle?

 

I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet fremover. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkende kolleger med en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere. Nå trenger vi prosjekteringsledere som vil bidra til å modernisere Norge sammen med oss og våre samarbeidspartnere.

 

Utbyggingsdivisjonen har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vi har prosjekter som er utfordrende, komplekse, tidskritiske og svært spennende, og som er høyt prioritert i Bane NOR. De neste årene skal vi legge til rette for økt kapasitet, bedre sikkerhet og mer robust jernbane. Vi har flere prosjekter som til sammen skal bidra til det grønne skiftet, og her trenger vi gode folk til å komplettere teamene vi har i organisasjonen. 


Vi søker flere dyktige prosjekteringsledere som kan være med å lede prosjekter som er i gang på Dovre- og Hovedbanen. På Hove skal det bygges hensettingsplasser for fremtidens tog, og på Hauerseter stasjon i Ullensaker skal det bygges en ny tømmerterminal som skal bidra til å flytte mer tømmertransport over på Bane. Sør på Dovrebanen skal vi planlegge og bygge flere nye og forlengede kryssingsspor. Vi har også mange prosjekter som kommer fremover, og som kan være aktuelt for deg å bli med på å starte opp.

 

Ønsker du å bidra til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i Norge – så ønsker vi deg med på laget for å skape fremtidens jernbane!
 

Hos oss får du

 

Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 

 • Jobb i en organisasjon som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Fokus på work-life-balance - fordi vi tror du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov
 • God seniorpolitikk

 

Dette kommer du til å gjøre

 

Vi ønsker fremoverlente prosjekteringsledere som har fokus på VDC og miljø inn mot prosjekteringen, med tverrfaglig erfaring og som er god på å se løsninger og muligheter. Videre vil du:

 

 • Lede og følge opp arbeidet med det tekniske underlaget i kontrakten ovenfor entreprenør/rådgiver, inkludert både interne og eksterne godkjenningsprosesser
 • Bidra til at det prosjekteres gode, optimaliserte og byggbare løsninger i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer, som ivaretar kravene vi setter til HMS, ytre miljø, kvalitet og RAMS
 • Bidra til koordinering av tekniske løsninger mellom delprosjektene, interne avdelinger i Bane NOR og med eksterne interessenter som kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og kabeleiere
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom dine kollegaer og på tvers av prosjekter i Bane NOR
   

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

Som person tror vi du trives best i et team, hvor du kan være nytenkende og frempå for å utfordre etablerte sannheter. Du bidrar til teambygging og spiller andre gode gjennom inkludering, videreformidling av kunnskap og nysgjerrighet rundt ny kunnskap. Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Videre tror vi du har:

 

 • Høyere utdanning som en bachelorgrad eller mastergrad innenfor relevant fagfelt, eller annen lang og relevant fagbakgrunn
 • Prosjekteringsledererfaring fra store prosjekter i entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver eller innsikt i rollen og ønske å lære som en prosjektingeniør
 • God tverrfaglig forståelse med fokus på optimalisering av løsninger, faseplanlegging og anleggsgjennomføring
 • God erfaring og kunnskap med bruk av BIM og VDC
 • Erfaring og kjennskap til teknisk regelverk, SVV’s håndbøker, plan- og bygningsloven, relevante krav, lover og standarder etc.
 • Kjennskap til og erfaring med oppfølging av totalentrepriser
 • Erfaring fra samferdsels- og/eller jernbanesektoren
 • Kjennskap til eller erfaring med BREEAM

 

Kjekt å vite

 

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

 

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss

 

Rekrutterende leder: Line Skar, Seksjonsleder Prosjekteringsledelse
✆ (+47) 97662219 | ✉ Line.Skar@banenor.no

 

 

 

Stillingstittel:  Prosjekteringsleder
Stillingskategori:  Prosjektledelse
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Lillehammer, NO, 2624 Tønsberg, NO, 3110 Eidsvoll, NO, 2080 Hamar, NO, 2321

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  03.03.24

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.