Fagansvarlig digital sikkerhetsstyring

 

Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Vi har et sterkt fagmiljø med gode kollegaer og har en moderne og fleksibel arbeidshverdag. 

 

Som Fagansvarlig digital sikkerhetsstyring er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker. 

 

Hos oss får du mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet. Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta tog og få mer gods over på jernbanen. Samtidig tar vi i bruk ny teknologi der automatisering og IT-utvikling spiller en helt sentral rolle. Dette er en spennende endringsreise der digital sikkerhet, herunder fysisk sikkerhet, skal ha en sentral plass i hele virksomheten og hos alle medarbeidere, med visjonen «Digital sikkerhet i alt vi gjør».  

 

Enheten Digital Sikkerhet har et fagansvar på tvers i Bane NOR med god forankring i ledelsen. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den totale sikkerhetsstyringen i virksomheten og jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet. Dette omfatter blant annet trusselforståelse, sikkerhetskrav, sikkerhetskultur og kompetanse, risikostyring, systemsikkerhet, sikkerhetsarkitektur, sårbarhetshåndtering, deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser, penetrasjonstesting, fysisk sikkerhet, internkontroll og sikkerhetsvurderinger. Vi er støttespillere og rådgivere til forretning, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko.  
 

Nå skal vi styrke teamet i Digital sikkerhet og søker deg som vil være med på denne reisen.  
 

 

Dette kommer du til å gjøre

 

 

Som Fagansvarlig sikkerhetsstyring vil du jobbe med å utvikle, forvalte og operasjonalisere sikkerhetsstyring, herunder gjennomføre analyser og vurdering, bistå i identifisering av risikoreduserende tiltak og følge opp gjennomføring.  
  
 
Dette omfatter blant annet å:  

 

 • Drive kontinuerlig forbedring av styringssystemet.  
 • Utvikle og forvalte styrende dokumenter og støtteverktøy.   
 • Utvikle og forvalte modenhetsmodell. 
 • Sikre gjennomføring av kontinuerlige styringsaktiviteter (årshjul). 

 
 
 
I Digital sikkerhet har vi et sterkt fagmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som ledes av CISO i Bane NOR. Vi tilbyr en innholdsrik og variert hverdag der du får mulighet til å bidra på tvers til at Bane NOR øker sin modenhet innen digital sikkerhet. Vi har breddekompetanse samtidig som vi får utvikle oss innenfor ulike fagretninger. Vi får ansvar, vi deler kompetanse og støtter hverandre når oppgaver og utfordringer skal løses. Oppgaver innen eget ansvarsområde vil kreve stor grad av samhandling og koordinering internt i avdelingen, mot andre enheter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Vi har sammen et ansvar for å levere på oppdraget som ledelsen har gitt oss og i henhold til de prioriteringer som er gjort. Vi vil alle hjelpe og støtte hverandre, og bidra på andre sine ansvarsområder.  

 

Du vil bli en del av et digitalt sikkerhetsfaglig miljø med gode kollegaer som har arbeidssted i Trondheim og Oslo. Dersom du bor andre steder enn områdene rundt Trondheim og Oslo, men likevel synes dette er interessant og passer deg, vil vi likevel gjerne høre fra deg. 
 

 

Vi ser etter deg som har

 

 • Utdanning på bachelor/ mastergradsnivå eller erfaring innen fagretning Cyber-/ Informasjonssikkerhet eller sikkerhetsstyring.
 • Om du ikke kan vise til høyskoleutdanning ønsker vi likevel at du søker dersom du mener du har relevant kunnskap og erfaring innen fagfeltet. 
 • Kommunikasjonskunnskaper og gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. 
 • God forståelse av holdnings- og adferds-skapende arbeid. 

 

Du må kunne sikkerhetsklareres. 
 

For å lykkes og trives tror vi også du kjenner deg igjen i dette

 

 • Du trives godt med å bygge relasjoner og å arbeide i team. 
 • Du kan beskrives som en pådriver, er initiativrik og selvdreven. 
 • Du er nysgjerrig, opptatt av utvikling, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele denne.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, både muntlig og skriftlig. 

 

Hos oss får du

 

 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø med dyktige kollegaer. 
 • Arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnskritiske arbeidsoppgave.
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. 
 • Personalbillett med fordelaktige priser på reiser med Go Ahead, SJ og Vy sine tog i hele Norge. 
   

 

Høres dette spennende ut, ikke nøl med å ta kontakt

 

Søknader blir behandlet fortløpende. 

 

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

 

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

 

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Kontaktperson

 

 Rune Dyrlie, Leder digital sikkerhetsstyring
✆ (+47) 90752600 | ✉ rune.dyrlie2@banenor.no

 

 

 

 

Stillingstittel:  Fagansvarlig digital sikkerhetsstyring
Stillingskategori:  IKT
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  11.06.2024

Jernbanen er fremtidens naturlige, grønne valg for transport av mennesker og gods. I divisjonen Trafikk og Teknologi vil du være med som premissgiver og driver av den teknologiske utviklingen for fremtidens jernbane. Vår oppgave er å definere teknologiske krav og å drifte og utvikle digitale løsninger som gjør at flere kan reise effektivt og trygt med tog. I tillegg styrer vi all togtrafikken i hele Norge.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.