Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorganisasjon? Bane NOR søker miljørådgivere

Som miljørådgiver i Bane NOR har du mulighet til å kunne jobbe i store utbyggingsprosjekter som møter krav til framtidas jernbane. Du vil inngå i tverrfaglige team i spennende prosjekter og du vil ha faglig tilhørighet i en enhet som i dag teller ca.15 miljørådgiver.

 

Miljørådgiver til prosjektet Kleverud - Sørli - Åkersvika
I utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen skal det bygges 30 km nytt dobbeltspor. Strekningen inkluderer Hestnestunnelen, Tangenvika bru, dagsoner med stasjonene Tangen og Stange, siste del av strekningen ender i Åkersvika naturreservat. Utbyggingen foregår i områder med drikkevann, nasjonalt vernet naturreservat og i områder med alunskifer og landbruk. Prosjektet har mange miljøutfordringen og har derfor stor oppmerksomhet på klima og miljø. Bane NOR har behov for å supplere byggherrens fagressurser med en dyktig miljørådgiver.

Arbeidssted er Tangen.

 

Miljørådgiver til prosjektet Nykirke - Barkåker
Bane NOR har under bygging 14 km nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke - Barkåker. Prosjektet omfatter også en ny moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og en oppgradering av Tønsberg stasjon. Utbyggingen bidrar til redusert reisetid og økt kapasitet med fire tog i timen på strekningen Oslo - Tønsberg. Bane NOR har behov for en erfaren miljørådgiver til prosjektet.

Arbeidssted er Tønsberg.

 

Miljørådgiver til prosjekter i Østlandsområdet
Vi søker miljørådgiver til prosjekter som er under planlegging og/eller bygging i Østlandsområdet. Det er en fordel om du har noen års erfaring med oppfølging av klima og miljø i utbyggingsprosjekter.

Arbeidssted er Oslo.

 

Dette kommer du til å gjøre

 

I stillingen vil du være byggherrens miljøressurs og du vil bistå prosjektledelsen i klima- og miljøspørsmål. Andre oppgaver som er sentrale i rollen er:

 

 • Bidra til at krav til klima og miljø innarbeides i konkurransegrunnlag.
 • Påse at tillatelser fra miljø- og forurensningsmyndigheter innhentes.
 • Sørge for at prosjekter har et hensiktsmessig internkontrollsystem og etterleve dette.
 • Miljøfaglig oppfølging av rådgivere og entreprenører, samt påse at leverandører oppfyller og dokumenterer samsvar med kontraktkrav, tillatelser og andre myndighetskrav innen klima og miljø.
 • Bistå ved miljøanalyser, miljørisikovurderinger, samt rapportere risiko som kan påvirke prosjektets mål.
 • Dialog med miljø- og forurensningsmyndigheter. 
 • Miljø- og klimarapportering internt og eksternt.
 • Bidra til godt samarbeid mellom leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø.
 • Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant fagområde. Erfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå. Relevant faglig bakgrunn kan være: bygg-/ anleggsteknikk/ miljøteknikk (for eksempel jord- og vannkjemi, hydrogeologi, geologi, biologi).
 • Minimum 5 års erfaring, gjerne fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet.
 • Operativ erfaring med oppfølging av ytre miljø i utbyggings- og/eller anleggsprosjekt er en fordel. 
 • Erfaring med Breeam Infrastructure sertifisering er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på engelsk og norsk.
 • Førerkort klasse B.

 

For å lykkes godt i rollen er det viktig at du er god til å samarbeide med andre, samtidig som at du evner å jobbe effektivt og selvstendig. Du ser løsninger, tar initiativ og har en inkluderende innstilling. I tillegg må du ha et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet.

 

For oss er det viktig at du kan vise at du har de personlige egenskapene som skal til for å fylle rollen på en god måte. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. For Bane NOR er det viktig at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Hos oss får du

 

Vi er en organisasjon i vekst. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 

 • Moderne og sentrale lokaler i de store byene
 • Du får selvfølgelig betalt lunsjpause
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra gitt at det er forenlig med prosjektet og andre arbeidsoppgaver
 • Permisjonsordninger for alle livsfaser
 • God seniorpolitikk 

 

Vi er også opptatt av jobb-fritid-balanse - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Kjekt å vite

 

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

 

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god oppfølging! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss!

 

Rekrutterende leder: Elin Anita Walstad, Avd.leder Klima og miljø
✆ (+47) 90205678 | ✉ elin.anita.walstad@banenor.no

 

 

Stillingstittel:  Rådgiver ytre miljø
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Tønsberg, NO, 3111 Tangen, NO, 2337

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  03.06.2024

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.