Del denne jobben

Sikkerhet og Kvalitet + IKT = Sant

 

Som følge av et økt behov søker vi en engasjert og ansvarsbevisst sikkerhets- og kvalitetsrådgiver (SK-rådgiver) til faglig bistand og beslutningsstøtte for ledelse, drift og prosjekter i IKT-enheten i divisjonen.  

 

Støttefunksjonen Sikkerhet og Kvalitet (SK) i Bane NOR forvalter fagansvaret for HMS, kvalitet, sikring, beredskap, miljøledelse og sikkerhetsledelse. Aktivitetsnivået er høyt, og stillingen vil inngå i et større nettverk innen sikkerhet og kvalitet i Bane NOR - som gir store muligheter for erfaringsoverføring og støtte i krevende perioder. Du vil arbeide i prosjektene og driften i IKT, og samtidig ha tilhørighet til et fagteam av SK-rådgivere fra en «naboavdeling» i ERTMS-programmet som for tiden består av 6 SK-rådgivere og SK-leder.

 

Stillingen vil også være tett knyttet sammen med stabsavdelingen IKT Kvalitet og styring i IKT enheten. IKT Kvalitet og styring består av 9 kompetente ansatte som i stor grad jobber tverrfaglig med kontraktsforvaltning (og rådgivning), med risikostyring og beredskapsplaner, med oppfølging av hendelser, samt prosessledelse- og utførelse innen ITIL-rammeverket. 

 

Arbeidssted vil være Oslo eller Trondheim.
 

Dette kan vi tilby deg

 

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. Vi er også opptatt av work-life-balance – for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat!

 

 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og sommer/vintertid. Selvfølgelig får du betalt når du spiser lunsj.
 • Sentralt beliggende arbeidssted.
 • Mulighet for å jobbe noe hjemmefra.
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ Nord og VY sine tog.

 

Litt mer om hvem vi ser for oss

 

 • Du har utdannelse tilsvarende Masternivå innenfor relevant utdanningsretning. Relevant erfaring kan veie opp for lavere utdanningsnivå.
 • Du kan vise til minimum 5 års relevant erfaring fra operativ/industriell drift og/eller prosjekter.
 • Du har kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer.
 • Du har erfaring og demonstrerte resultater innen kvalitets-, sikkerhets- og/eller risikostyring, herunder ledelsesstandarder, metoder og virkemidler. 
 • Du kan vise til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 

Vi håper du søker selv om du ikke kjenner deg igjen i alt! Vi skal sørge for god opplæring dersom det er noe du vil bli bedre på.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Litt mer om selve jobben

 

 

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse, drift og prosjekter i IKT. 
 • Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles. 
 • Følge opp avvik og uønskede hendelser med undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser og oppfølging i Synergi. 
 • Utarbeide og følge opp sikkerhets- og kvalitetsplaner. 
 • Sette krav og delta i anskaffelser mot leverandører/entreprenører. 
 • Mottakskontroll av leveranse fra leverandør/entreprenør.
 • Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter.
 • Rådgivning og oppfølging mot myndigheter. 
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring. 


I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under Sikkerhet og kvalitet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

 

Dette tror vi du kjenner deg igjen i for å lykkes og trives

 

 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
 • Du trives i en selvstendig rolle.
 • Du har gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, du er resultat- og forretningsorientert og du har god rolleforståelse.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Kontaktinformasjon

 

Rekrutterende leder: Rolf-Arne Syvertsen, SK leder ERTMS
✆ (+47) 45288335 | ✉ rolf.arne.syvertsen@banenor.no

 

Stillingstittel:  SK rådgiver ERTMS
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  13.02.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.