Vil du analysere vedlikeholdsbehov for jernbaneinfrastruktur?

Litt om stillingen og oss

 

I arbeidet med ny nasjonal transportplan har Bane NOR anbefalt tidenes vedlikeholdsløft for jernbanen. Løftet innebærer nærmest en dobling i midler til vedlikehold til ca. 11 milliarder kroner i gjennomsnitt pr år, og det er blant annet behov for å etablere 5-årige vedlikeholdsplaner  for å sikre at Bane NOR bruker disse midlene mest effektivt.

 

Vedlikeholdsplan er et fagområde under oppbygging i Vedlikeholdsavdelingen i Bane NOR, og består i dag av 3 medarbeidere. Vi har ansvaret for strategisk og taktisk planlegging av vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen, herunder å utvikle prosesser og verktøy for å støtte opp under dette. Ansvaret vårt innebærer også å lage strategiske planer for vedlikehold og fornyelse som underlag til nasjonal transportplan, samt lage taktiske flerårige planer for vedlikehold og fornyelse. Vi har ansvaret for vedlikeholdsmodellen InfraStatus som Bane NOR benytter for å anslå det fremtidige behovet for fornyelse og vedlikehold. InfraStatus ble benyttet for å få frem vedlikeholds og fornyelsesbehov for jernbanen i Nasjonal transportplan 2025-36 og vi rapporterer årlig tilstanden til jernbaneinfrastrukturen gjennom InfraStatus rapporten. Vi ønsker å videreutvikle og forbedre modellen slik at behovet som identifiseres, er mest mulig likt den faktiske tilstanden til jernbanen.

 

Derfor har vi nå behov for å styrke vår kapasitet og kompetanse innen det strategiske og taktiske fornyelses- og planleggingsarbeidet på vedlikehold. Vi trenger deg som ønsker en sentral rolle i utviklingen av strategiske og taktiske systemer og verktøy for vedlikehold av jernbanen. I dette viktige arbeidet vil du være en verdifull bidragsyter og samarbeide med mange enheter på tvers i Bane NOR og med andre aktører i jernbanesektoren.

 

Arbeidssted vil være Oslo.

 

Hva går jobben ut på?

 

Som vår nye rådgiver vedlikeholdsplan vil du få ansvar for følgende oppgaver:
 
 

 • utarbeide grunnlag for og innspill til strategier for vedlikehold og fornyelse til nasjonal transportplan og andre strategiprosesser gjennom blant annet analyser fra modell
 • videreutvikle verktøy og modell som benyttes i den strategiske og taktiske fornyelses- og vedlikeholdsplanleggingen 
 • lede og delta i forbedringsprosesser for modell og system innen strategisk og taktisk fornyelses- og vedlikeholdsplanlegging 
 • analysere vedlikeholdsdata og sammenstille analyserapporter
 • bidra til økt datakvalitet, spesielt i forhold til vedlikeholdsprosessen

 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 

Du har relevant høyere utdanning på masternivå for eksempel innen matematikk, statistikk, vedlikehold, IT eller andre relevante fag. Du har god teknisk forståelse. Lang dokumenterbar erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

 

I stillingen er det også viktig at du har:
 

 • erfaring med modellering og programmering
 • erfaring med analyse av data og dokumentasjon og presentasjoner av analysene
 • erfaring med å koordinere og drive prosesser, samt evne til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • erfaring med videreutvikling av systemer, metoder og prosesser

 

Hvis du synes videreutvikling av modeller og systemer virker spennende og samtidig har interesse for jernbane og vedlikeholdsarbeid så vil det være et stort pluss i denne stillingen.

 

Målet vårt er å bygge opp et team, og vi anbefaler deg å søke stillingen hvis du synes at den er interessant, og om du har lyst til å bidra til vårt viktige arbeid innen vedlikehold av jernbanen.

 

 

Hvilke personlige egenskaper er viktige i rollen?
 

 • Du er en prosessdriver, har gode analytiske evner og er flink til å forstå komplekse praktiske problemstillinger og omsette dem til modeller samt analysere data. 
 • Du er nysgjerrig og tar initiativ for å tilegne deg ny kunnskap, og du liker å dele den med dine kolleger.  
 • Du trives med høy faglig kompleksitet, og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere.
 • Du har gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk, og kan argumentere og begrunne konklusjoner på en profesjonell måte. 
 • Samarbeid er viktig for deg, og du trives både i team og med selvstendig arbeid.

 

 

Noen grunner hvorfor du skal velge oss!

 

 • Hos oss får du rammer som sikrer deg en god balanse mellom jobb og fritid. Du får et arbeidsforhold for tiden vi lever i - med stor grad av frihet til å planlegge og gjennomføre egen arbeidshverdag, fleksibel arbeidstid, mulighet for noe hjemmekontor.
 • Vi har nye og moderne lokaler sentralt i Oslo, med eget treningssenter, dusj, garderober, og innendørs sykkelparkering.
 • I Bane NOR setter vi faglig utvikling høyt på agendaen. Du vil få en viktig og ansvarsfull rolle med samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Det er mange muligheter for stor faglig utvikling både gjennom selve jobben, men også gjennom interne kurs og andre kompetansehevende tiltak og programmer.
 • Det er også viktig for oss at du får en god start i den nye jobben din. Derfor skal vi sørge for at du får en ryddig onboardingsprosess og god opplæring. Leder og kolleger vil bistå deg med både fagkunnskap og annet du lurer på. 
 • Blant ansattgodene finner du svært attraktive pensjons- og forsikringsordninger, permisjonsordninger som møter ditt behov, og selvsagt får du personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog.
 • Du får selvfølgelig betalt lunsjpause og et godt utvalg av varme og kalde matretter i våre flotte personalrestauranter til gode priser. 
 • Du vil bli inkludert i et stort sosialt miljø med blant annet et aktivt bedriftsidrettslag i tillegg til andre sosiale og faglige arrangementer.

 

Kjekt å vite


Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.


Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, ansvarlig og lagspiller. Hva betyr disse verdiene for deg?


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Har du lyst til å bli en del av jernbanefamilien? Søk stilling hos oss!

 

Rekrutterende leder: Marianne Risberg Pettersen, Leder vedlikeholdsplan
✆ (+47) 41496763 | ✉ marianne.risberg.pettersen@banenor.no

 

 

Stillingstittel:  Rådgiver vedlikeholdsplan
Stillingskategori:  Ingeniør/teknisk
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  11.08.2024

Jernbanen er fremtidens naturlige, grønne valg for transport av mennesker og gods. I divisjonen Trafikk og Teknologi vil du være med som premissgiver og driver av den teknologiske utviklingen for fremtidens jernbane. Vår oppgave er å definere teknologiske krav og å drifte og utvikle digitale løsninger som gjør at flere kan reise effektivt og trygt med tog. I tillegg styrer vi all togtrafikken i hele Norge.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.