Vil du bruke din kvalitetskompetanse sammen med oss i Utbyggingsdivisjonen?

Bane NOR planlegger, bygger og drifter det nasjonale jernbanenettet. Vi har noen av de største og mest komplekse samferdselsprosjektene i Norge, og er en byggherreorganisasjon hvor man kan bruke sin kompetanse og utvikle ny.

 

Nå trenger Utbyggingsdivisjonen to erfarne kvalitetsrådgivere til prosjektene i henholdsvis Utbygging Midt og Øst. Som kvalitetsrådgiver er du en sentral ressurs i prosjektenes kvalitetsarbeid og kan bidra til at vi når våre mål. For å lykkes i rollen er det viktig at du er proaktiv og engasjert i faget ditt og at du evner å skape eierskap i prosjektorganisasjonen til kvalitetsarbeid.

 

Utbyggingsportefølje Øst dekker geografien Drammen-Oslo, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen. Prosjektenes kvalitetsrådgiver skal bistå i både prosjekterings- og byggefase og er faglig spennende både på grunn av størrelse og kompleksitet. Det planlegges med økende byggeaktivitet de kommende årene og arbeidssted vil være på det sentrale Østlandet.

 

Utbyggingsportefølje Midt har en geografisk utstrekning fra Lillestrøm i sør og videre nordover til og med Ofotbanen. Porteføljen består av flere planprosjekter og byggeprosjekter og kvalitetsrådgiver vil bli involvert i flere av disse. Arbeidssted vil være Trondheim, men noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Dette kommer du til å gjøre

 

 • Være pådriver i arbeidet med kvalitet og yte bistand og støtte til prosjektene i både planleggings-/prosjekteringsfase og byggefase
 • Følge opp at Bane NORs styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges i prosjektene
 • Bidra i risikoarbeid, herunder fasilitere og følge opp risikovurderinger innen kvalitet
 • Bidra i arbeidet med å kvalitetssikre leveranser fra våre leverandører (f.eks. kvalitetssikre kvalitetsplaner og kontrollplaner)
 • Etablere og følge opp kontroll-/verifikasjons- og revisjonsprosesser i samarbeid med øvrige fagressurser
 • Følge opp avviks- og fraviksregister internt i prosjektet

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Utdannelse tilsvarende Bachelor. Betydelig erfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå
 • Ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra prosjekter innenfor samferdsel, bygg- og anleggsvirksomhet 
 • Kunnskap om ISO standardene
 • Kompetanse og erfaring med revisjonsarbeid
 • Kunnskap om beste praksis, metoder, verktøy og virkemidler innen kvalitet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, arbeidsspråk er norsk

 

For å lykke godt i rollen som kvalitetsrådgiver må du være en god motivator både for dine kolleger og leverandører til etterlevelse av kvalitetsarbeidet på en konstruktiv måte. Du er fleksibel og trives med teamarbeid hvor du deler kunnskap, erfaringer og informasjon slik at dere sammen når prosjektets mål og krav. Du foretrekker å jobbe systematisk og er en aktiv bidragsyter for læring og erfaringsoverføring.

 

Hos oss får du

 

Vi er en organisasjon i vekst. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 

 • Moderne og sentrale lokaler i de store byene 
 • Du får selvfølgelig betalt lunsjpause 
 • En digital og fleksibel arbeidshverdag hvor det er mulig å arbeide noe hjemmefra gitt at det er forenlig med prosjektet og andre arbeidsoppgaver
 • Permisjonsordninger for alle livsfaser
 • God seniorpolitikk 

 

Vi er også opptatt av jobb-fritid balanse for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Kjekt å vite

 

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss!

 

Rekrutterende leder: Lise Marie Andersen, Leder prosjektressurser Kvalitet
✆ (+47) 93450421 | ✉ lise.marie.andersen@banenor.no

 

 

Stillingstittel:  Kvalitetsrådgiver
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  2
Søknadsfrist:  03.06.2024

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.