Del denne jobben

Vil du jobbe i en av Norges største anskaffelsesorganisasjoner?

Stillingstittel: Kontraktsrådgiver IKT

 

Bane NORs anskaffelsesorganisasjon søker derfor etter flere kontraktsrådgivere til avdelingen Teknologianskaffelser. Avdelingen er ansvarlig for å lede, gjennomføre og kvalitetssikre anskaffelser innen IKT-området og ERTMS- (felles digitalt signalsystem for alle europeiske land) satsingen til Bane NOR. I stillingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en av Norges største anskaffelsesorganisasjoner. Du vil også få jobbe i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

 

Arbeidssted er primært i Oslo, men for en av stillingene vil Trondheim også kunne være aktuelt.

Søkere bes oppgis hvilket arbeidssted de ønsker.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Lede anskaffelsesprosessen fra behovsplanlegging og frem til leveranse
 • Lede og koordinere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av kontrakter, store og små 
 • Lede og sikre profesjonell kontraktsadministrasjon (håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner, tilleggsavtaler og lignende)
 • Delta i daglig prosjektledelse, bistå med vurderinger, råd og problemstillinger
 • Bidra til at prosjekter gjennomføres og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 

 • Utdanning innen økonomi, innkjøp, ingeniør, jus eller annet relevant fagområde (fortrinnsvis på Masternivå). Relevant erfaring kan veie opp for lavere utdanningsnivå
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser og utforming av kontrakter for IT-anskaffelser er ønskelig (SSA) 
 • Erfaring fra leverandør/entreprenør, rådgiver og/eller byggherreorganisasjoner er ønskelig
 • Erfaring med kontraktsrett og oppfølging av kontrakter er ønskelig
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser og utforming av kontrakter for bygg- og anleggsarbeider er en fordel (NS og NTK)
 • Erfaring med kontrakt- og anskaffelsesstrategier, prosessledelse, prosjektorganisering og ulike gjennomføringsmodeller er en fordel
 • Kompetanse innen relevante IKT-verktøy, som ulike konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsverktøy er en fordel
 • Norsk er arbeidsspråk i de fleste av våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Engelsk er arbeidsspråk i noen av våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på engelsk

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å arbeide i team
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert og nøyaktig
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har faglig kompleksitet
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode relasjoner

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største anskaffelsesorganisasjoner
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå 
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Kristian Falkgård


Leder IKT anskaffelser
Mobil: 415 21 503
Epost: kristian.falkgard@banenor.no

Stillingstittel:  Kontraktsrådgiver
Stillingskategori:  Anskaffelser
Sted: 

Oslo, NO, 0191 Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  31.01.2022

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.