Del denne jobben

Vil du være med å utvikle grunnerverv?

Stillingstittel: Grunnerverv

 


Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet, og har ansvaret for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.

 

Vi har et dyktig team med Grunnerververe på plass i dag og søker nå etter en spesialrådgiver innn grunnerverv til stab. Hos oss vil du få muligheten til å utvikle grunnerverv, drive med veiledning og opplæring for å bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!

 

Arbeidssted er i utgangspunktet Oslo, men for rett kandidat kan andre steder være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 

 

 • Gi faglig bistand innen grunnerverv som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Bistå med å etablere og følge opp Bane NORs styrende dokumentasjon innen grunnerverv 
 • Bistå med god kompetansestyring i Bane NOR på tvers av prosjektene innen grunnerverv
 • Bistå saksforberedelse til Jernbanedirektoratet om vedtak av forhåndstiltredelse og ekspropriasjon
 • Bistå med å tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksis i Bane NOR
 • Samarbeide og koordinere med andre for utvikling av helhetlige løsninger
 • Veilede og rådgi innen grunnerverv og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR og eksternt

Kvalifikasjoner

 

 • Master i eiendomsfag fra NMBU/jurist eller tilsvarende
 • Solid erfaring større utbyggingsprosjekter minimum 10 år relevant yrkeserfaring
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du skapet tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse


Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 


Dagrun Mysen Kulbotten

 

Leder grunnerverv
Mobil: 916 55 130
Epost: Dagrun.Mysen.Kulbotten@banenor.no

Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  25.10.2021

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.