Del denne jobben

Prosjekteringsleder

Om oss

 


Bane NOR skal nå bygge nytt dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika, samt oppgradere Hamar stasjon. Til sammen skal det bygges ca. 30 km med dobbeltspor, med hastighet opptil 250 km i timen. Vi bygger blant annet en jernbanetunnel på 3,1 km mellom Kleverud og Espa, en 1070 m lang bru over Tangenvika og videre et dobbeltspor over Tangenhalvøya hvor det også skal bygges et helt nytt stasjonsområde nordvest for dagens. Bane NOR skal også forbedre løsningen til Sørli, og oppgradere og modernisere både Stange og Hamar stasjoner til moderne knutepunkt. Dette vil føre til både flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo, i tillegg til at kapasiteten for godstransport øker. Vi søker nå dyktige prosjekteringsledere til å bli med å lede flere av de aktuelle entreprisene.

 

Som vår nye medarbeider vil du bli en del av et større fagmiljø, som er med på å lede alle prosjektene i Utbyggingsdivisjonen. Du vil få en unik kunnskap om jernbanefaget, og du vil få utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Våre fagmiljøer bidrar til at du alltid har et stort nettverk bak deg, og vi tilbyr gode utviklingsmuligheter for deg som person. Ønsker du å bidra til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i Norge – så ønsker vi deg med på laget for å skape fremtidens jernbane!

 

For stillingene på Tangen/ Oslo er det ønsket tilstedeværelse på riggen på Tangen minimum 3 dager i uken.
For stillingen på Hamar vil denne tilhøre et moderne og sentralt arbeidssted i Hamar sentrum, med mulighet for noe hjemmekontor.
 

 

Hos oss får du

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted på Hamar og i Oslo
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Du er en lagspiller, som er nytenkende og frempå med å utfordre etablerte sannheter
 • Du er god på å bygge team og å spille andre gode, gjennom inkludering, relasjonsbygging og gjensidige forventningsavklaringer 
 • Du er trygg på kommunikasjon og har meget god formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du evner å se egne styrker og utfordringer, du er nysgjerrig og du tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert mot kontinuerlig utvikling av helhetlige løsninger som skaper verdi for kunden

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi ser etter deg som har

 

 

 • Høyere utdanning som Bachelor, Master eller annen lang og relevant fagbakgrunn
 • Du må ha prosjekteringsledererfaring fra store prosjekter i entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver.
 • God tverrfaglig forståelse med fokus på optimalisering av løsninger, faseplanlegging og anleggsgjennomføring
 • Fordel med erfaring fra bru og tunnel
 • Du innehar god erfaring og kunnskap med bruk av BIM
 • Du har god kjennskap til og erfaring med oppfølging av totalentrepriser og NTK-kontrakter
 • Erfaring og kjennskap til teknisk regelverk, SVV’s håndbøker, plan- og bygningsloven, relevante krav, lover og standarder etc.
 • Stor fordel med erfaring fra samferdsel og jernbane

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dette kommer du til å gjøre

 

 • Lede og følge opp arbeide med det tekniske underlaget i kontrakten, avviks- og endringshåndtering, og følge opp at kontraktuelle krav overfor prosjekterende til FDV og sluttdokumentasjon ivaretas
 • Organisere kontroll av det prosjekterte underlaget mottatt fra rådgiver og/eller entreprenør, herunder tredjepartskontroll av arbeidsunderlaget og andre godkjenningsprosesser
 • Sikre at det prosjekterte underlaget ivaretar kravene til RAMS, ytre miljø, HMS og kvalitet ivaretas
 • Sikre at prosesser for BIM, grensesnitthåndtering, FDV og systematisk ferdigstillelse i delprosjektene gjennomføres
 • Bidra til koordinering tekniske løsninger mellom delprosjektene
 • Koordinere prosjektert underlag med interne avdelinger i Bane NOR og eksterne interessenter som kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og kabeleiere
 • Bidra til at det prosjekteres gode, optimaliserte byggbare løsninger i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer
 • Bidra med oppfølging av tekniske avklaringer i byggetiden og avklare disse i dialog med rådgiver og andre premissleverandører
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom kontraktene og på tvers av prosjekter i Bane NOR

Har vi vekket din interesse? Da vil vi gjerne høre fra deg!

 

Rekrutterende leder: Line Skar, Gruppeleder prosjekteringsledelse
✆ (+47) 97662219 | ✉ Line.Skar@banenor.no

 

Stillingstittel:  Prosjekteringsleder
Stillingskategori:  Prosjektledelse
Sted: 

Tangen, NO, 2337 Hamar, NO, 2321 Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  3
Søknadsfrist:  13.02.2023

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.