Del denne jobben

Vil du jobbe med prosjektstyring i en av Norges største organisasjoner? Da har vi stilling for deg!

 

Enheten Utbygging Midt har det overordnede ansvaret for gjennomføring av store utbyggingsprosjekter nordover fra Lillestrøm til Trøndelag, inkludert sidebaner, samt Nordlandsbanen og Ofotbanen. Megaprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er et av de største prosjektene i prosjektporteføljen og startet bygging i 2022. Prosjektet skal bygge 30 km dobbeltspor på strekningen fra Kleverud til Åkersvika opp mot Hamar til en styringsramme på 16 mrd. kroner. Det skal blant annet bygges 3,1 km tunnel, ny Jernbanebru over Tangenvika i Mjøsa og nye stasjoner på både Tangen og Stange. Når denne strekningen er idriftsatt vil det bli redusert reisetid mellom Oslo og Hamar, og sterk økning i kapasitet både av gods- og persontrafikk på strekningen.

 

 

Vi søker nå 2 dyktige prosjektstyrere til prosjektet Kleverud – Sørli – Åkersika. Som prosjektstyrer vil du få hovedansvaret for effektiv og proaktiv prosjektstyring i prosjektet, forutsigbar og transparent rapportering av prognoser og aktiviteter innenfor prosjektstyringsfunksjonene for delprosjektet, samt at du skal vedlikeholde og oppdatere relevante moduler i prosjektverktøyet Omega365.

 

 

Arbeidsted vil være Tangen hvor prosjektene har kontorlokaler, men du vil ha mulighet til å jobbe både fra andre lokasjoner i Bane NOR og noe hjemmekontor etter nærmere avtale.

 

 

Dette kan vi utfordre deg med:

    

 

 • Operativ prosjektstyring i prosjektet med ansvaret å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektet
 • Arbeid med prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner og usikkerhetsstyring
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring, samt kontroll og analyse av leverandørens rapporter
 • Utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen 
 • Faglig innhold innenfor vederlag, fremdriftsplaner og administrative krav i nye kontrakter og evaluere den kommersielle delen av anbudsdokumenter i prosjektet
 • Etablere/vurdere kostnad, plan, og andre kommersielle konsekvenser av forslag til prosjektendringer

 

 

 

Vi ser etter deg som har:

 

 

 

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning 
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Minimum 2 års erfaring fra prosjektstyring i store investeringsprosjekter  
 • Erfaring med kostnadsstyring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen 
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering og kostnadsstyring av store prosjekter 

 

 

 

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

 

 

 

 

Dette tror vi om deg:

 

 

•    For å lykkes som prosjektstyrer er det viktig at du har gode analytiske og kommersielle egenskaper 
•    Du er strukturert, jobber effektivt, og har god evne til å jobbe både selvstendig og sammen med dine kolleger 
•    Du har gode norskkunnskaper og har utmerket muntlig og skriftlig formuleringsevne 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, og du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Hva betyr disse verdiene for deg?

 

 

 

Hos oss vil du få:

 

 

 

 •  Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå,
 •  Du vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 •  Faglig utvikling er viktig for oss, og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 •  Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 •  Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog
 •  Mulighet til å hjemme noe hjemmefra

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

 

Rekrutterende leder 

 

 

Knut Ormstad

 

 

Mob: 917 29 765

 

 

E-post: knut.ormstad2@banenor.no

 


 

Stillingstittel:  Prosjektstyrer
Stillingskategori:  Administrasjon
Sted: 

Tangen, NO, 2337 Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  2
Søknadsfrist:  29.03.2023

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.