Del denne jobben

Lyst til å jobbe med kvalitetsarbeid i Trondheimsregionen?

Formål / Generell karakteristikk

 

Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane. 

 

Vi ser nå etter en dyktig kvalitetsrådgiver som skal jobbe med beslutningsstøtte og bistand innen kvalitet i våre infrastrukturprosjekter. Du kommer til å bli en viktig del av portefølje Midt sin prosjektportefølje med geografisk utstrekning fra Lillestrøm i sør til Steinkjer i Nord. Porteføljen består av flere planprosjekter og byggeprosjekter. Arbeidssted vil for tiden være Trondheim, men for å kunne gjøre en god jobb må det også påregnes noe arbeidstid ute på prosjektenes brakkerigger.


For å lykkes i rollen er det viktig at du har solid erfaring med kvalitetsarbeid, er proaktiv og engasjert i faget ditt. Du evner å skape eierskap i prosjektorganisasjonen rundt kontinuerlig forbedringsarbeid og kvalitet.

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelsen i prosjektet
 • Bidra til etterlevelse av og opplæring i styringssystem og prosjektportal
 • Identifisere risikoer, samt utarbeide og følge opp kontroll- og revisjonsaktiviteter basert på disse
 • Rapportering, analyse og oppfølging av avvikshåndtering
 • Følge opp fraviks- og avviksregister fra kontrakt og tekniske spesifikasjoner
 • Være pådriver for arbeidet med kontinuerlig forbedring
 • Sette krav til og delta i anskaffelsesarbeidet
 • Verifisere rådgivernes og entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon
 • Delta på møter og befaringer som har betydning for kvalitet

 

 

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver vil det også være arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.
 

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Utdannelse tilsvarende Bachelor
 • Minimum 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis innen bygg- og anleggsvirksomhet
 • Kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
 • Kunnskap om beste praksismetoder, verktøy, virkemidler og risikobaserte styringssystemer
 • Erfaring og demonstrerte resultater innen kvalitets- og risikostyring, herunder ledelsesstandarder, metoder og virkemidler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, arbeidsspråk er norsk

 

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

 

Personlige egenskaper

 

 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du jobber systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har analytiske og organisatoriske evner/ferdigheter
 • Du er resultat- og forretningsorientert, god rolleforståelse og demonstrert evne til å omsette kvalitetskrav i prosjekt
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig

.


Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

 


 

 

Vi tilbyr

 

 

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 •  Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 •  Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Vi tilbyr mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 •  Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

 

 

Kontaktinformasjon

Lise Marie Andersen 

 

Leder prosjektressurser Kvalitet
Mobil: 934 50 421
Epost: lise.marie.andersen@banenor.no

Stillingstittel:  Kvalitetsrådgiver
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Trondheim, NO, 7435

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  02.10.2022

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.