Bane NOR søker miljørådgivere til utbyggingsprosjekter i Bergen og Trondheim

Bane NOR Utbygging søker miljørådgivere som har lyst til å jobbe med jernbaneprosjekter under planlegging og bygging. For å dekke behovet i Bergens- og Trondheimsregionen søker vi etter kandidater med min. 5 års erfaring som miljørådgiver. Din rolle er å ivareta byggherrens interesser og påse at rådgiver og utførende ivaretar interne og eksterne krav til klima og miljø i prosjekter som Bane NOR har under planlegging og bygging. Vi søker etter miljørådgivere med arbeidssted henholdsvis Bergen og Trondheim.

 

I Bergensregionen er arbeidene i området Nygårdstangen - Bergen – Fløen under fullføring, blant annet med ferdigstilling av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, samt en omfattende modernisering av Nygårdstangen godsterminal. 
Fellesprosjektet Arna – Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Bane NOR og har foreløpig planlagt oppstart i 2025. I tillegg til nevnte prosjekter, gjennomføres oppgraderinger og optimaliseringer på Bergensbanen for å bedre kapasiteten på jernbanenettet.

 

I Trondheimsregionen er blant annet prosjektet Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen under arbeid. Prosjektet innebærer en rekke utbyggingstiltak på strekningen Støren – Steinkjer, med delprosjekter Støren stasjon, Melhus og Ler stasjon, dobbeltspor Marienborg-Lademoen, Stjørdal stasjon, tiltak kryssingsspor, Sparbu og Verdal. Prosjektet forventes å medføre mindre arealinngrep og arbeidene forventes å gi begrensede ulemper for naboer og reisende.

 

Prosjektet Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen legger til rette for mer moderne og miljøvennlige tog, bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstrafikk. Prosjektet bidrar til å sikre en sømløs reise over grensen til Sverige. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2024.

 

Dette kommer du til å gjøre

 

I stillingen vil du være byggherrens miljøressurs og du vil bistå prosjektledelsen i klima- og miljøspørsmål. Andre oppgaver som er sentrale i rollen er:

 

 • Bistå ved utarbeidelse av miljøoppfølgingsplaner, kontraktkrav, søknad om tillatelser fra miljø- og forurensningsmyndighet og annen byggherredokumentasjon.
 • Oppfølging av og deltakelse i fagmøter og prosjektmøter for å påse ivaretakelse av klima og miljø.
 • Påse at leverandør oppfyller og dokumenterer samsvar med kontraktkrav, tillatelser og andre myndighetskrav til klima og miljø.
 • Dialog med miljø- og forurensningsmyndigheter.
 • Påse at nødvendige undersøkelser og tiltak knyttet til klima og miljø gjennomføres.
 • Rapportere risiko innen fagområdet som kan påvirke prosjektets mål.
 • Rapportering internt og eksternt.
 • Bidra til godt samarbeid mellom leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. 
 • Sikre grunnlag for forståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid på anleggsplass.

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant fagområde. Erfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå. Relevant faglig bakgrunn er bygg-/ anleggsteknikk/ miljøteknikk (for eksempel jord- og vannkjemi, hydrogeologi, geologi, biologi).
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet.
 • Det er en fordel med erfaring fra oppfølging av klima og miljø i utbyggings- og/eller anleggsprosjekt.
 • Erfaring med Breeam Infrastructure sertifisering er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både engelsk og norsk.
 • Førerkort klasse B

 

For å lykkes godt i rollen er det viktig at du er god til å samarbeide med andre, samtidig som at du evner å jobbe effektivt og selvstendig. Du ser løsninger, tar initiativ og har en inkluderende innstilling. I tillegg må du ha et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet.

 

For oss er det viktig at du kan vise at du har de personlige egenskapene som skal til for å fylle rollen på en god måte. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. For Bane NOR er det viktig at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Hos oss får du

 

Vi er en organisasjon i vekst. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 

 • Moderne og sentrale lokaler i de store byene
 • Du får selvfølgelig betalt lunsjpause
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra gitt at det er forenlig med prosjektet og andre arbeidsoppgaver
 • Permisjonsordninger for alle livsfaser
 • God seniorpolitikk 

 

Vi er også opptatt av jobb-fritid-balanse - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Kjekt å vite

 

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

 

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss

 

Rekrutterende leder: Elin Anita Walstad, Avd. leder Klima og miljø
✆ (+47) 90205678 | ✉ elin.anita.walstad@banenor.no

 

 

Stillingstittel:  Rådgiver ytre miljø
Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Trondheim, NO, 7017 Bergen, NO, 5022

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  2
Søknadsfrist:  03.06.2024

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.