Del denne jobben

Er du vår nye ingeniørgeolog?

 

 

Faggruppe Drift er organisert under Seksjon Tunnel- og Ingeniørgeologi og har som primæroppgave å støtte driftsorganisasjonen for jernbanen. Gruppen består av 10 ingeniørgeologer fordelt mellom Trondheim, Bergen og Oslo. I tillegg samarbeider gruppen tett med tilsvarende faggrupper innen geoteknikk, hydrologi, konstruksjon og andre jernbanetekniske fag.

 

Hovedoppgaven til faggruppen er å bistå forvalter av jernbanen med faglig støtte innen fagområde ingeniørgeologi og underbygning, i tillegg til andre oppgaver i Seksjonen og i Bane NOR innen fagfeltet. Eksempler på oppgaver gruppen arbeider med er:

 

- Faglig bistand ved skred- og flomhendelser

- Tilstandsvurdering av tunneler og bergskjæringer

- Faglig bistand til drift, prosjektorganisasjoner og andre tekniske miljøer i Bane NOR i forbindelse med utførelse av små og store tiltak

- Faglig bistand og deltagelse i små og middels store fornyingsprosjekter samt i større infrastruktur- og utbyggingsprosjekter

- Utvikle fagområdet ingeniørgeologi gjennom arbeid med instrukser og veiledere samt deltagelse i FOU-prosjekter tilknyttet fagfeltet ingeniørgeologi og underbygning

 

Faggruppen har fokus på driftsfasen i alle prosjekter vi jobber med, og legger stor vekt på rasjonell utførelse og robuste, byggbare løsninger med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Vi jobber også med å finne smartere måte å jobbe på ved å ta i bruk ny teknologi og ved å utvikle arbeidsmetoder som vi selv og innleide rådgivere bruker. Gruppens oppgaver er ofte tverrfaglige og svært varierte og gir god mulighet til å jobbe utenfor tradisjonell ingeniørgeologi. Styrken ved en slik faggruppe er det sterke eierskapet vi føler for infrastrukturen og at vi er i en god posisjon for reelt å påvirke hvordan vi skal få mest jernbane for pengene, både for anlegg som ikke enda er bygget og for jernbane som er mer enn 100 år gammelt.

 

Vi har et svært godt arbeidsmiljø som strekker seg over mange fagdisipliner. Mye arbeid foregår i felt og vi reiser ofte ut sammen med andre fag.

Arbeidsoppgaver

 

 • Være baneområdenes ekspert ved ingeniørgeologiske utfordringer. Skred- og stabilitetsproblemer; vurdering i felt med beskrivelse og anbefalinger, vurdering av tilstand og utbedring.
 • Prosjektere og følge opp utbedringstiltak som sikring av skjæringer og tunneler, vann- og frostsikring samt skredsikring.
 • Delta ved planlegging av nye anlegg og fornying av eldre. Bidra til å redusere usikkerhet og sikre kvalitet og riktig nivå ved prosjektering.
 • Faglig støtte og styring av konsulenter innen fagområdet
 • Bistand innenfor flom og skredproblematikk fra kartlegging til tiltaksoppfølging
 • Delta/bistå i forsknings- og utviklingsprosjekt og andre sentrale samarbeidsprosjekter
 • Videreutvikle beste praksis for hvordan anlegg bygges og forvaltes.
 • Bidra til nye måter å jobbe på. Hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi for å jobbe smartere og få bedre resultater.
 • Analyser basert på store datasett og annen driftsinformasjon for beslutningsstøtte til forvaltning av infrastrukturen. Bruk av GIS til analyser, datafangst og formidling.

Kvalifikasjoner

 

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå med relevant fagkrets (ingeniørgeologi/ teknisk geologi).
 •  Erfaring innen flere av faggruppens arbeidsoppgaver, men nyutdannede vil også bli vurdert.
 • Høy kompetanse på IKT som GIS og analyse av data er ønsket.
 • Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt god evne til å formidle fag.
 • Førerkort kl. B

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 

Vi søker deg som har en god analytisk arbeidsmetodikk samtidig som du jobber effektivt. Du må trives med arbeid i felt. I de fleste oppgaver samarbeider vi både internt og med eksterne, derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team. Du bør ha en inkluderende innstilling, være lærevillig, initiativrik og kreativ og ha stort engasjement for å gjøre en god jobb. Det er viktig at du utfører arbeidsoppgavene på en systematisk og nøyaktig måte og har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet. 

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi tilbyr

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

 

Rekrutterende leder: Eivind Hegbom, Gruppeleder Tunnel og ingeniørgeologi
✆ (+47) 93252675 | ✉ Eivind.Hegbom@banenor.no

 

Stillingstittel:  Ingeniørgeolog
Stillingskategori:  Ingeniør/teknisk
Sted: 

Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  12.12.2022

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.