Del denne jobben

Har du lyst å jobbe med erstatninger i et stort fagmiljø?

 

Vi er i vekst og trenger flere dyktige rådgivere/jurister som vil jobbe i vårt stadig ekspanderende erstatning, garanti og reklamasjonsteam.

 

Vi søker deg som liker å jobbe i et miljø med tempo, som motiveres av klare mål, er sulten på utfordringer, har høy arbeidskapasitet og liker teamarbeid. Har du juristutdanning med interesse for erstatningsrett så er det et pluss.

 

Stillingen skal på vegne av Bane NOR utøve og bidra til en enhetlig og profesjonell håndtering av alle erstatnings-, garanti- og reklamasjonssaker. I stillingen vil du ha ansvar for å behandle både inngående erstatningssaker, der Bane NOR er erstatningsansvarlig, samt rette erstatningskrav i skadesaker. I tillegg innebærer stillingen å holde leverandører ansvarlig for garanti- og reklamasjonsbestemmelsene i inngåtte kontrakter og iht. gjeldende lovverk.  Du vil bli en del av vårt erstatnings- og garantiteam, som utøver konsernansvaret for erstatning, garanti og reklamasjon etter rammer gitt fra Konsernjuridisk.

Arbeidsoppgaver

 

 • Enhetlig og profesjonell sakshåndtering for alle erstatnings-, garanti- og reklamasjonssaker
 • Rådgivning innen eget fagfelt og spisskompetanse
 • Saksbehandlingsansvar fra sak oppstår til oppgjør er sluttført
 • Innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for saksbehandling
 • Fremme erstatningskrav mot forsikringsselskap og/eller skadevolder
 • Behandle erstatningskrav mot Bane NOR i forbindelse med påkjørsler av husdyr og tamrein
 • Behandle erstatningskrav mot Bane NOR fra togselskap og andre fornærmede
 • Anmelde ulovlig ferdsel, skader og hærverk i og på Bane NORs infrastruktur
 • Utarbeide og implementere rutiner for Bane NOR innen fagfeltet
 • Bistå i leverandøroppfølging (garanti og reklamasjon)

 

Kvalifikasjoner

 

 • Høyere utdanning fra universitets- /høgskolenivå innen økonomi, administrasjon prosjektledelse, tekniske eller juridiske fag på bachelorgradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Manglende erfaring kan kompenseres med utdanning i juridiske fag på mastergradsnivå
 • Erfaring fra juridisk arbeid, kompleks saksbehandling og kundehåndtering
 • Kjennskap til forsikrings-, erstatnings- og kontraktsrett
 • Ønskelig med erfaring fra oppfølging av entreprisekontrakter
 • Erfaring med Public 360 eller tilsvarende arkivsystem og/eller erfaring med materiellstyringssystem er en fordel

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Personlige egenskaper

 

 • Du er sosial, initiativrik og liker å kommunisere med andre
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige formulerings- og formidlingsevner.
 • Du evner å sette deg raskt inn i ulike problemstillinger og finne gode løsninger
 • Du forstår viktigheten av å samle inn informasjon og kartlegge faktum i komplekse skadesaker
 • Du liker å drøfte problemstillinger med andre og verdsetter kompetanseoverføring
 • Du evner å tenke utenfor boksen og liker å bli utfordret
 • Du tåler høyt tempo og motiveres av klare mål
 • Du er inkluderende og liker å bli utfordret

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss så du må identifiser deg med våre verdier som er: åpen , respektfull, engasjert og nytenkende.

 

Vi tilbyr

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til Bane NORs lønnspolitikk
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog

 

Kontaktinformasjon

 

Rekrutterende leder: Ewa-Ruby Mellemsæter, Teamleder erstatning og garanti
✆ +4741368711 | ✉ ewa-ruby.mellemsaeter@banenor.no

Stillingstittel:  Rådgiver erstatning, garanti og reklamasjon
Stillingskategori:  Anskaffelser
Sted: 

Trondheim, NO, 7017

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  07.02.2023

Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.